ISSN 2149-0287
Baskıdaki Makaleler - Boğaziçi Tıp Dergisi

Baskıdaki Makaleler

1.
Transrektal Ultrason Eşliğinde Yapılan Prostat Biyopsisinde İntrarektal Lidokainli Jel, İntrarektal Ultrasonik Jel ve Periprostatik Sinir Blokajının Hasta Ağrı Toleransı Açısından Karşılaştırılması
Comprasion Of Intrarectal Lidocacinated Gel, Intrarectal Ultrasonic Gel and Periprostatic Nerve Blockage In Terms Of Patients Pain Tolerance
Gökhan Çevik, Mustafa Ozan Ataçer, Hakan Akdere, Ersan Arda, Tevfik Aktoz
doi: 10.14744/bmj.2020.77699  Sayfa 0

2.
Göz İçi Yabancı Cisim ile Birlikte Olan Glob Yaralanmalarında 23-Gauge Pars Plana Vitrektomi Sonuçları ve Prognostik Faktörler
23-Gauge Pars Plana Vitrectomy Results and Prognostic Factors in Globe Injuries Combined with Intraocular Foreign Body
ihsan çakır, gökhan demir, mehmet özveren, Mevlut Celal Ocal, Gülay Yalçınkaya, Ali Demircan, Zeynep Alkin
doi: 10.14744/bmj.2020.24119  Sayfa 0

3.
Tam Düzelme İzlenen Bir Anti-NMDA Reseptör Ensefaliti Olgusu
A Case of Anti-NMDA Receptor Encephalitis with Full Recovery
Irmak Salt, Pelin Doğan Ak, Işıl Kalyoncu Aslan, Çisil İrem Özgenç Biçer, Eren Gozke
doi: 10.14744/bmj.2020.95867  Sayfa 0

4.
Nadir Görülen Bir Orta Ayak Kırıklı-Çıkığı: Küneonaviküler Eklem Ayrışması ve Kuboid Kırığı ile Orta Ayağın Total Dorsal Çıkığı: Olgu Sunumu
An Unusual Midfoot Fracture-Dislocation: Total Dorsal Dislocation of Midfoot at the Cunei-Navicular Joint Associated with Cuboid Fracture: A Case Report
Mehmet Salih Söylemez, Suat Batar
doi: 10.14744/bmj.2020.29494  Sayfa 0

5.
Diyabetik Makula Ödemi Olan Hastalarda Aflibercept Tedavisinin Anatomik ve Görsel Sonuçlarının Değerlendirilmesi
Evaluation of The Anatomical and Visual Outcomes of Aflibercept Treatment in Patients with Diabetic Macula Edema
Gökhan Demir, Gizem Kutluturk
doi: 10.14744/bmj.2020.81994  Sayfa 0

6.
Preperimetrik Glokomda Heidelberg Retina Tomografi ile Optik Sinir Başı Parametrelerinin ve Optik Koherens Tomografi İle Retinal Sinir Liflerinin İncelenmesi
Evaluation of the Optic Nerve Head Parameters with Heidelberg Retinal Tomography and the Retinal Nerve Fibers with Optical Coherence Tomography in Preperimetric Glaucoma
Haşim Uslu, Nevbahar Tamçelik
doi: 10.14744/bmj.2020.06078  Sayfa 0

7.
Covid-19 Pandemisinde Ortopedik Kırıklarının Yönetimi
Management Of The Orthopedıc Fractures In The Covıd-19 Pandemıc
Ahmet Onur Akpolat, Mehmet Emin Çelebi, Onur Gultekin, Semih Ak, Barış Yılmaz, Bekir Eray Kılınç
doi: 10.14744/bmj.2020.92905  Sayfa 0

8.
Keratokonus Hastalarında Sert Gaz Geçirgen Kontakt Lenslerin Görme Kalitesi ve Korneal Aberasyonlar Üzerine Etkileri
The effect of rigid gas permeable contact lenses on visual quality and corneal aberrations in the keratoconus patients
Tuğba Gençağa Atakan, Sevda Aydın Kurna, Yelda Buyru Bozkurt, Tayfun Şahin, Mehmet Atakan
doi: 10.14744/bmj.2020.58661  Sayfa 0

9.
L-Karnitin metabolizması ve beslenme tedavisi ilişkisi
The relation between L-Carnitine metabolism and nutritional therapy
Deran Dalbudak Sansar, Burcu Yavunç Yeşilkaya
doi: 10.14744/bmj.2020.21043  Sayfa 0

10.
Ailevi Akdeniz Ateş’nin Alışılmadık Bir Belirtisi olan Erizipel Benzeri Eritemin Kolşisin ile Tedavisi: Olgu Sunumu
The Treatment of An Unusual Manifestation of Familial Mediterranean Fever, Erysipelas-like Erythema, with Colchicium: A Case Report
Mehmet Nayimoğlu, Banu Sarifakioglu, Kübra Ustaömer
doi: 10.14744/bmj.2020.65265  Sayfa 0

11.
Tiroid Nodüllerinde Soğutmasız Mikrodalga Ablasyon Yöntemi: Erken Dönem Sonuçlarımız
Uncooled Microwave Ablation Method for Thyroid Nodules: Our Early-Term Results
Gülşah Yıldırım, Hakkı Karakaş, Ahmet Günkan
doi: 10.14744/bmj.2020.62681  Sayfa 0

12.
Kronik inflamatuar artritli hastalarda latent tüberkülozun belirlenmesinde tüberkülin deri testi ve interferon gama salınım testleri arasındaki uyum
Concordance between the tuberculin skin test and interferon gamma release assays for diagnosing latent tuberculosis infection in patients with chronic inflammatory arthritis
Tuba Nazlıgül, Ilknur Aktas, Feyza Unlu Ozkan, HACER KUZU OKUR, Dilsat Bayrak
doi: 10.14744/bmj.2021.93823  Sayfa 0

LookUs & Online Makale