ISSN 2149-0287
Baskıdaki Makaleler - Boğaziçi Tıp Dergisi

Baskıdaki Makaleler

1.
Multiple Myelomda Kemik Tutulumu: Tanı ve Tedavi
Bone Pathology in Multiple Myeloma: Diagnosis and Treatment
Erhan Okay, Korhan Özkan
doi: 10.14744/bmj.2020.65365  Sayfa 0

2.
Baş Ağrısı ve Ajitasyon ile Prezante Olan Trombotik Trombositopenik Purpura: Olgu Sunumu
Trombotic Trombocytopenic Purpura Presenting With Headache And Agitation: Case Report
Hatice Ferhan Kömürcü, Ezgi Yakupoglu, Eren Gozke
doi: 10.14744/bmj.2020.00710  Sayfa 0

3.
“Fıçıdaki Adam Sendromu” ile Prezante Olan ALS Olgusu
An ALS Case Presented with “Men in the Barrel Syndrome”
Hatice Ferhan Kömürcü, Omer Anlar
doi: 10.14744/bmj.2020.57431  Sayfa 0

4.
Nadir Görülen Bir Piriformis Sendromu Prezantasyonu: Peroneal Nöropati
An Unusual Case of Piriformis Syndrome: Peroneal Neuropathy
Gamze Gül Güleç, Ilknur Aktas, Feyza Unlu Ozkan, Dilsat Bayrak
doi: 10.14744/bmj.2020.29290  Sayfa 0

5.
Dahiliye Kliniğinde Yatan Hastalarda HbA1c Yüksekliği ve Daha Önce Tanı Konulmamış Diyabet Oranı İlişkisi
High Levels of HbA1c Among Internal Medicine Inpatients and Relationship with Undiagnosed Diabetes Rates
Elif Yıldırım Ayaz, Nalan Okuroğlu, Ali Ozdemir
doi: 10.14744/bmj.2020.75436  Sayfa 0

6.
MRİ ile meniscus yırtığı tanısı konulan olgularda fleksör ve ekstansör kuvvetlerinin tanıdaki değeri.
The diagnostic value of flexor and extensor forces, in meniscus rupture diagnosed cases with MRI.
Taşkın Ceyhan, ibrahim halil Ural, Şebnem Nur Atilla, Kerem Alptekin, Halim İşsever
doi: 10.14744/bmj.2020.85866  Sayfa 0

7.
Tip II Diabetes Mellitus’lu Hastalarda Düşük Molekül Ağırlıklı Heparinin Mikroalbuminüri Düzeylerine Etkisi
The Effect of Low Molecular Weight Heparin on Microalbuminuria in Patients with Type II Diabetes Mellitus
Meltem sertbas, Mutlu niyaz, Guven Cetin, NALAN OKUROGLU, Yasar Sertbaş
doi: 10.14744/bmj.2020.02419  Sayfa 0

8.
Non-Spesifik Kronik Bel Ağrılı Hastalarda Sanal Gerçekliğe Dayalı Wii Fit Yoga'nın Ağrı, Fonksiyonellik ve Miyofasyal Tetik Noktalar Üzerine Etkisi
The Effect of Virtual Reality-based Wii Fit Yoga on Pain, Functionality and Myofascial Trigger Points in Non-spesific Chronic Low Back Pain Patients
Fatih Bağcıer, Sevilay Batıbay
doi: 10.14744/bmj.2020.92486  Sayfa 0

9.
Helikobakter pilori eradike edilen hastaların takibinde, trombosit sayısı, PDW ve MPV değerinin önemi
The importance of platelet count, PDW and MPV value in the follow-up of patients with helicobacter pylori eradication
Özgür Altun, Mustafa Özcan
doi: 10.14744/bmj.2020.30602  Sayfa 0

10.
Nüks Retina Dekolmanı Cerrahisi sonuçlarımız ve İlk Cerrahın Sonuca Etkisi
The Outcomes of Recurrent Retinal Detachment Surgery and the Effect of the First Surgeon to the Final Outcomes
Hatice Nur Tarakcioglu, Abdullah Ozkaya
doi: 10.14744/bmj.2020.26928  Sayfa 0

LookUs & Online Makale