ISSN 2149-0287
Baskıdaki Makaleler - Boğaziçi Tıp Dergisi

Baskıdaki Makaleler

1.
İdiyopatik (genetik) jeneralize epilepsilerde Elektoroensefalografi’de fokal özelliklerin değerlendirilmesi
Evaluation of focal Electroencephalography findings in idiopathic (genetic) generalized epilepsy
Işıl Kalyoncu Aslan, Günay Gül
doi: 10.14744/bmj.2020.56198  Sayfa 0

2.
Konjenital Şilöz Asit ve Hipotiroidi Olgusu: Tesadüf mü, Birliktelik mi?
A case of congenital chylous ascites and hypothyroidism: coincidence or association?
Ozgul Bulut, EMINE ASUMAN ÇOBAN, Zeynep Ince
doi: 10.14744/bmj.2020.78941  Sayfa 0

3.
İdiyopatik Makula Deliği Cerrahisinde İç Limitan Membrana Yönelik Farklı Uygulamalar
Different Surgical Techniques on Internal Limiting Membrane For The Treatment of Idiopathic Macular Hole
Meltem Güzin Altınel, Banu Açıkalın
doi: 10.14744/bmj.2020.52824  Sayfa 0

4.
Dahiliye Kliniğinde Yatan Hastalarda HbA1c Yüksekliği ve Daha Önce Tanı Konulmamış Diyabet Oranı İlişkisi
High Levels of HbA1c Among Internal Medicine Inpatients and Relationship with Undiagnosed Diabetes Rates
Elif Yıldırım Ayaz, Nalan Okuroğlu, Ali Ozdemir
doi: 10.14744/bmj.2020.75436  Sayfa 0

5.
Evde Sağlık Hizmeti Alan Hasta ve Yakınlarının Memnuniyeti
Satisfaction of Patients and Their Relatives Who Received Health Service at Home
Özden Güdük, Özlem Güdük, Yaşar Sertbaş
doi: 10.14744/bmj.2020.39200  Sayfa 0

6.
Non-Spesifik Kronik Bel Ağrılı Hastalarda Sanal Gerçekliğe Dayalı Wii Fit Yoga'nın Ağrı, Fonksiyonellik ve Miyofasyal Tetik Noktalar Üzerine Etkisi
The Effect of Virtual Reality-based Wii Fit Yoga on Pain, Functionality and Myofascial Trigger Points in Non-spesific Chronic Low Back Pain Patients
Fatih Bağcıer, Sevilay Batıbay
doi: 10.14744/bmj.2020.92486  Sayfa 0

7.
Baş Ağrısı ve Ajitasyon ile Prezante Olan Trombotik Trombositopenik Purpura: Olgu Sunumu
Trombotic Trombocytopenic Purpura Presenting With Headache And Agitation: Case Report
Hatice Ferhan Kömürcü, Ezgi Yakupoglu, Eren Gozke
doi: 10.14744/bmj.2020.00710  Sayfa 0

LookUs & Online Makale