ISSN 2149-0287
En Çok İndirilen Makaleler - Boğaziçi Tıp Dergisi

En Çok İndirilen Makaleler

ORIJINAL ARAŞTIRMA
1.
Lokal İleri Evre Mide Kanserlerinde Neoadjuvan Kemoterapi Sonrası Cerrahi Tedavinin Genel Sağkalım Sonuçları
Overall Survival Results with Surgical Treatment After Neoadjuvant Chemotherapy in Local Invasive Gastric Cancers
Gökhan Ertuğrul
doi: 10.14744/bmj.2019.07279   2019; 6 - 1 | Sayfalar 29 - 32

2.
Mayalanmış Ev Yoğurdunun Helikobakter Pilori Eradikasyonuna Etkisi
The Effect of Fermented Homemade-Style Yogurt in Helicobacter Pylori Eradication
Şengül Aydın Yoldemir, Gulden Yuruyen
doi: 10.14744/bmj.2019.74046   2019; 6 - 2 | Sayfalar 43 - 48

DERLEME
3.
Koagülasyon Mekani̇zmaları ve Anti̇koagülan İlaçlar
The Mechanism of Coagulation and Anticoagulant Drugs
Güldem Turan
2016; 3 - 2 | Sayfalar 71 - 75

4.
Keratokonus ve Tedavisi
Keratoconus and Management
Sezen Akkaya, Yelda Özkurt, Sibel Aksoy, Aysu Karatay Arsan
2014; 1 - 2 | Sayfalar 81 - 87

OLGU SUNUMU
5.
İlgi̇nç Bi̇r Akut Böbrek Hasarı Olgusu: Si̇stemi̇k Lupus Eri̇tematozus/Sjögren Overlap Sendromuna Sekonder Katastrofi̇k Anti̇fosfoli̇d Sendromu
An Interesting Case of Acute Kidney Injury: Catastrophic Antiphospholipid Syndrome Secondary to Systemic Lupus Erythematosus/Sjogren Overlap Syndrome
O. Akyüz, F. Türkmen, M. Güneş, M. Güldü, G. Gümrükçü, P. Güneş, A. Yörüsün
2014; 1 - 2 | Sayfalar 72 - 80

6.
Nadir Bir İnme Nedeni: Cadasil
A Rare Couse of Stroke: Cadasil
Tuba Nazlıgül, Feyza Ünlü Özkan, Ilknur Aktaş, Pınar Akpınar, Duygu Geler Gülcü, Metin Özaydın
doi: 10.15659/bogazicitip.17.05.678   2017; 4 - 2 | Sayfalar 105 - 107

DERLEME
7.
Papiller Tiroid Kanserinde Güncel Cerrahi Tedavi
Current Surgical Treatment of Papillary Thyroid Cancer
Yalın İşcan, Ender Onur, Mehmet Okuducu, Birol Ağca, Ayşe Tuba Fersahoğlu, Cihan Şahan, Aziz Bora Karip, Kemal Memişoğlu
2015; 2 - 3 | Sayfalar 120 - 125

8.
Uzun Süreli Proton Pompa İnhibitörü Kullanımı ve Komplikasyonları
Long-Term Proton Pump Inhibitor Use and Complications
Ali Özdemir, Nalan Okuroğlu
2015; 2 - 1 | Sayfalar 35 - 42

EDITÖRDEN
9.
MERS CoV Enfeksiyonu
MERS CoV Infection
Servet Öztürk, Özlem Özsoy Alıcı, Canan Ağalar
2014; 1 - 1 | Sayfalar 32 - 35
Makale Özeti | Tam Metin PDF

ORIJINAL ARAŞTIRMA
10.
İdeal Isı Monitorizasyonu, Nasıl?
Ideal Temperature Monitoring, How?
Güldem Turan, Berna Ayanoğlu Taş, Mustafa Gazi, Emek Yılmaz, Nur Akgün
2016; 3 - 2 | Sayfalar 60 - 63

11.
İnternal Fiksasyon Amacı ile Kullanılan Plaklar Kırık İyileşmesi Süresince Metal Yapı ve Özelliklerini Ne Ölçüde Koruyabiliyor?
Do Plates Used for Internal Fixation During Fracture Healing Maintain Their Metal Structure and Function?
Barış Yılmaz, Baran Kömür, Evrim Şirin, Erdem Aktaş, Cevat Yılmaz, Nurettin Heybeli
doi: 10.14744/bmj.2019.02996   2019; 6 - 1 | Sayfalar 18 - 21

DERLEME
12.
Bariatrik Cerrahi
Bariatric Surgery
Hasan Altun, Aziz Bora Karip, Hamit Kafkas Çelik
2014; 1 - 3 | Sayfalar 122 - 126

ORIJINAL ARAŞTIRMA
13.
Primer Pterjium Cerrahi Tedavisinde Konjonktival Otogreft ve Primer Eksizyonun Karşılaştırılması
Comparison of Conjunctival Autograft and Primary Excision for The Surgical Treatment of Primary Pterygium
Ali Olgun, Aylin Ardagil Akçakaya, Dilek Güven
doi: 10.14744/bmj.2019.50469   2019; 6 - 1 | Sayfalar 14 - 17

14.
Apache II Mortalite Tahmininde III. Basamak Yoğun Bakımda Yeterli midir?
Is Apache II Efficient Enough at Mortality Prediction for III’rd Step Intensive Care Unit?
Ceren Şanlı Karip, Fatma Nur Akgün, Arzu Yıldırım Ar, Yıldız Yiğit Kuplay, Firdevs Karadoğan, Cansu Akın, Bora Karip
2014; 1 - 2 | Sayfalar 49 - 53

DERLEME
15.
Çocuk ve Adolesan Yaş Grubunda Bel Ağrılarına Genel Yaklaşım
The General Approach to Low Back Pain in Child and Adolescent Age Groups
Özge Gülsüm İlleez
2016; 3 - 3 | Sayfalar 113 - 117

ORIJINAL ARAŞTIRMA
16.
D-DİMER’in Acil Serviste Kullanım Alanları ve Pulmoner Embolide Yaş ile İlişkisi
Usage Area of D-Dimer in Emergency Service and Relation with Age in Pulmonary Embolism
Senem Bıçakçı, Fatma Sarı Doğan, Özlem Güneysel
doi: 10.15659/bogazicitip.17.02.652   2017; 4 - 1 | Sayfalar 8 - 15

DERLEME
17.
Çatışmalı Ailelerde Yaşayan Çocuklara Yönelik "Ailelere Alternatif Bilişsel Davranışçı Terapi" Modeli
Alternatives for Families: Cognitive Behavioral Therapy for Children of High-Conflict Relationships
Filiz Mega
doi: 10.14744/bmj.2019.80774   2019; 6 - 2 | Sayfalar 67 - 73

OLGU SUNUMU
18.
Ondört Yaşında Erkek Hastada Bi̇lateral Kladi̇kasyo (Bi̇lateral Popli̇teal Entrapment Sendromu): Olgu Sunumu
Fourteen Year Old Male Patient with Bilateral Claudication (Bilateral Popliteal Entrapment Syndrome): A Case Report
Serkan Burç Deşer, Mustafa Kemal Demirağ
2015; 2 - 1 | Sayfalar 31 - 34

DERLEME
19.
Ankilozan Spondilitte Laboratuar Bulguları
Laboratory Findings of Ankylosing Spondylitis
Arzu Atıcı
doi: 10.15659/bogazicitip.17.10.687   2017; 4 - 3 | Sayfalar 167 - 170

20.
Kolloid mi Kristalloid mi: Niçin? Hangisi? Ne Zaman?
Colloid Versus Crystalloid: Why? Which? When?
Öznur Demiroluk
2015; 2 - 2 | Sayfalar 35 - 42

LookUs & Online Makale