ISSN 2149-0287
Trombotic Trombocytopenic Purpura Presenting With Headache And Agitation: Case Report [BMJ]
BMJ. Ahead of Print: BMJ-00710 | DOI: 10.14744/bmj.2020.00710

Trombotic Trombocytopenic Purpura Presenting With Headache And Agitation: Case Report

Hatice Ferhan Kömürcü1, Ezgi Yakupoglu2, Eren Gozke1
1Department Of Neurology, University Of Health Sciences, Fatih Sultan Mehmet Training And Research Hospital, İstanbul
2Department Of Neurology, Istanbul Erenkoy Training And Research Hospital For Psychiatry And Neurological Diseases

Thrombotic thrombocytopenic purpura (TTP) is a rare disease affecting many systems. TTP may be associated with fever, thrombocytopenia, hemolytic anemia, kidney and neurological dysfunction. Central nervous system and kidneys are frequently affected by TTP. Neurological symptoms include headache, mental disturbance, change in consciousness, seizures and focal neurological deficits. We present a patient who was admitted to the emergency department with headache and agitation and was diagnosed as TTP.

Keywords: Headache, thrombotic thrombocytopenic purpura, agitation

Baş Ağrısı ve Ajitasyon ile Prezante Olan Trombotik Trombositopenik Purpura: Olgu Sunumu

Hatice Ferhan Kömürcü1, Ezgi Yakupoglu2, Eren Gozke1
1SBÜ Fatih Sultan Mehmet Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği, İstanbul
2SBÜ Erenköy Ruh Ve Sinir Hastalıkarı Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği, İstanbul

Trombotik trombositopenik purpura (TTP) nadir görülen pekçok sistemi etkilleyen bir hastalıktır. TTP, ateş, trombositopeni, hemolitik anemi, böbrek ve nörolojik fonksiyon bozukluğu oluşturabilir. En sık santral sinir sistemi ve böbrekler etkilenir. Nörolojik bulgular; baş ağrısı, mental değişiklikler, şuur durumunda değişiklik, nöbetler ve fokal nörolojik defisitler olarak ortaya çıkabilir. Baş ağrısı, ajitasyon ile acil servise başvuran ve TTP tanısı konan bir hasta sunuyoruz.

Anahtar Kelimeler: Baş ağrısı, trombotik trombositopenik purpura, ajitasyonCorresponding Author: Hatice Ferhan Kömürcü, Türkiye
LookUs & Online Makale