ISSN 2149-0287
Complicated Acute Appendicitis Accompanying Amyand's Hernia [BMJ]
BMJ. 2019; 6(1): 33-35 | DOI: 10.14744/bmj.2019.14622

Complicated Acute Appendicitis Accompanying Amyand's Hernia

Anıl Ergin, Yalın İşcan, Birol Ağca, Kemal Memişoğlu
Department of General Surgery, University of Health Sciences, İstanbul Fatih Sultan Mehmet Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey

Amyand's hernia is a very rare form of hernia in the inguinal hernia sac. Presently described is a case of Amyand's hernia complicated by acute appendicitis. A 62-year-old male patient presented at the emergency department with complaints of pain in the right inguinal region. He had acute appendicitis in the right inguinal hernia. An appendectomy was performed. Due to the high risk of infection, a mesh application was avoided. The patient was discharged on the first postoperative day. The incidence of Amyand's hernia accompanied by acute appendicitis is quite low. The current literature generally does not recommended an Amyand's hernia mesh repair with a laparoscopic appendectomy in the presence of acute appendicitis. In this case, the appendectomy was completed laparoscopically and the hernia sac was repaired intraperitoneally with primary suturing.

Keywords: Acute appendicitis, Amyand's hernia, appendectomy.

Amyand Herniye Eşlik Eden Komplike Akut Apandisit Vakası

Anıl Ergin, Yalın İşcan, Birol Ağca, Kemal Memişoğlu
Department of General Surgery, University of Health Sciences, İstanbul Fatih Sultan Mehmet Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey

Amyand herni; inguinal herni kesesi içerisinde appendiksin görüldüğü çok nadir görülen bir fıtık çeşididir. Bu çalışmamızda Akut Apandisit ile komplike olmuş bir Amyand herni vakasını sunmaktayız. Acil servise sağ inguinal bölgede ağrı şikayetiyle başvuran 62 yaşında erkek hastada peroperatif olarak sağ inguinal herni kesesi içerisinde gelişen Akut Apandisit görünümü saptandı. Appendektomi işlemi uygulandı. Enfekte olma riski yüksek olduğundan dolayı herhangi bir mesh uygulamasından kaçınıldı. Hasta postoperatif birinci günde taburcu edildi. Akut Apandisitin eşlik ettiği Amyand Herni görülme sıklığı oldukça düşük bir durumdur. Mevcut literatürlere bakıldığında Laparoskopik Appendektomi ile eş zamanlı Amyand herni onarım bölgesine mesh konulması önerilmemektedir. Bu olgumuzda appendektomi laparoskopik olarak tamamlanmış ve herni kesesi intraperitoneal olarak primer süturasyon yardımıyla onarılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Akut apandisit, Amyand herni, appendektomi.

Anıl Ergin, Yalın İşcan, Birol Ağca, Kemal Memişoğlu. Complicated Acute Appendicitis Accompanying Amyand's Hernia. BMJ. 2019; 6(1): 33-35

Corresponding Author: Anıl Ergin, Türkiye
LookUs & Online Makale