ISSN 2149-0287
What does Postpartum Headache Lead to? [BMJ]
BMJ. 2015; 2(1): 28-30

What does Postpartum Headache Lead to?

Arzu Yıldırım Ar, Güldem Turan, Öznur Demiroluk, Yıldız Yiğit Kuplay, Damla Kırım, Nur Akgün
Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, Fatih Sultan Mehmet Eğt. ve Arş. Hastanesi, İstanbul, Türkiye

Pregnancy and postpartum period induces physiological and hormonal changes that may cause hypertensive and hemorrhagic complications. Headache can be observed; it is a frequent symptom. Early detection and diagnosis is crucial to provide appropriate management and treatment success. In this case report as multiple intracerebral hemorrhage and cerebral venous thrombozis with multiple intracerebral hemorrhage occurring as fatal complications of vasculitis during postpartum period.

Keywords: Cerebral hemorrhage, serebral venous thrombozis, vasculitis, postpartum, ICU

Postpartum Başağrısı Beraberinde Ne Getirebilir?

Arzu Yıldırım Ar, Güldem Turan, Öznur Demiroluk, Yıldız Yiğit Kuplay, Damla Kırım, Nur Akgün
Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, Fatih Sultan Mehmet Eğt. ve Arş. Hastanesi, İstanbul, Türkiye

Gebelik ve postpartum dönem; hipertansif, hemorajik komplikasyonlara yol açabilen fizyolojik ve hormonal değişiklikleri içermektedir. Başağrısı sık bir semptom olarak gözlenebilir. Erken tetkik ve tanı; başarılı takip ve tedavi sağlanmasında önemlidir. Olgu sunumunda; postpartum dönemde vaskülit komplikasyonu olarak; çoklu intraserebral kanama ve serebral venoz trombozisle birlikte çoklu serebral kanama saptanan iki olgu sunuldu.

Anahtar Kelimeler: Serebral kanama, serebral venöz trombozis, vaskü, lit, postpartum yoğun bakım

Arzu Yıldırım Ar, Güldem Turan, Öznur Demiroluk, Yıldız Yiğit Kuplay, Damla Kırım, Nur Akgün. What does Postpartum Headache Lead to?. BMJ. 2015; 2(1): 28-30

Corresponding Author: Arzu Yıldırım Ar
LookUs & Online Makale