ISSN 2149-0287
An Unusual Midfoot Fracture-Dislocation: Total Dorsal Dislocation of Midfoot at the Cunei-Navicular Joint Associated with Cuboid Fracture: A Case Report [BMJ]
BMJ. Ahead of Print: BMJ-29494 | DOI: 10.14744/bmj.2020.29494

An Unusual Midfoot Fracture-Dislocation: Total Dorsal Dislocation of Midfoot at the Cunei-Navicular Joint Associated with Cuboid Fracture: A Case Report

Mehmet Salih Söylemez, Suat Batar
Health Science University, Umraniye Training And Research Hospital, Department Of Orthopaedics And Traumatology

Olgu sunumu olduğu için gerek duyulmamıştır.

Keywords: Midfoot dislocation, cunei-navicular dislocation, midfoot fracture-dislocation

Nadir Görülen Bir Orta Ayak Kırıklı-Çıkığı: Küneonaviküler Eklem Ayrışması ve Kuboid Kırığı ile Orta Ayağın Total Dorsal Çıkığı: Olgu Sunumu

Mehmet Salih Söylemez, Suat Batar
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ümraniye Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi Ve Travmatoloji Kliniği

Olgu sunumu olduğu için gerek duyulmamıştır.

Anahtar Kelimeler: Orta ayak çıkığı, küneonaviküler çıkık, orta ayak kırıklı-çıkığıCorresponding Author: Suat Batar, Türkiye
LookUs & Online Makale