ISSN 2149-0287
An Adverse Effect of Oxymetholone: Rhabdomyolysis [BMJ]
BMJ. 2015; 2(1): 26-27

An Adverse Effect of Oxymetholone: Rhabdomyolysis

Emre Salçın1, Serkan Emre Eroğlu1, Ömer Faruk Çelik1, Haldun Akoğlu1, Özge Onur2, Arzu Denizbaşı1
1Acil Tıp Kliniği, Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 34890, İstanbul, Türkiye
2Acil Tıp Kliniği, Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 34752, İstanbul, Türkiye

Oxymetholone is a very potent anabolic steroid. It has also great effects on improving muscle mass and having an healthy/athletic look. That causes Oxymetholone abuse common among body builders and amateur athletes. Here we present a 32 year old male patient with rhabdomyolysis due to the use of unprescribed oxymetholone for bodybuilding. His plasma level of creatine kinase increased up to 3436 U/L. And also, he had no alcohol, strenuous physical exertion, trauma, surgery, or recent viral infection and had not taken any other medications except oxymetholone known to induce rhabdomyolysis. In conclusion, we see that it is easy to reach anabolic steroids without prescription by internet and also public gyms in recent years. Thus, emergency physicians should be aware of anabolic steroid usage in the differential diagnosis of healthy and athletic looking rhabdomyolysis patients.

Keywords: Anabolic steroid, oxymetholone, rhabdomyolysis

Bir Oksimetolon Yan Etkisi: Rabdomyoliz

Emre Salçın1, Serkan Emre Eroğlu1, Ömer Faruk Çelik1, Haldun Akoğlu1, Özge Onur2, Arzu Denizbaşı1
1Acil Tıp Kliniği, Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 34890, İstanbul, Türkiye
2Acil Tıp Kliniği, Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 34752, İstanbul, Türkiye

Oksimetolon çok güçlü bir anabolik steroiddir. Kas gelişimi ve sağlıklı, atletik görünüme sahip olma üzerine büyük etkilere sahiptir. Bu, oksimetolonun sıklıkla amatör atlet ve vücut geliştiren kişiler tarafından kötüye kullanımına neden olur. Burada vücut geliştirmek için reçetesiz olarak kullanılan oksimetolona bağlı gelişen, 32 yaşındaki erkek rabdomyoliz hastası sunulmaktadır. Hastanın plazma kreatin kinaz seviyesi 3436 U/L idi. Ve yine, alkol, yorucu fiziksel egzersiz, travma, cerrahi veya yeni viral infeksiyon öyküsü ve oksimetolon harici ilaç kullanımı da yoktu. Sonuç olarak, son yıllarda, internet ve spor merkezlerinde anabolik steroidlere reçetesiz ulaşımın kolaylığını görmekteyiz. Bu sebeple, acil hekimleri sağlıklı ve atletik görünümlü rabdomyoliz hastalarında anabolik steroid kullanımını akla getirmelidir.

Anahtar Kelimeler: Anabolik steroid, oksimetolon, rabdomyoliz

Emre Salçın, Serkan Emre Eroğlu, Ömer Faruk Çelik, Haldun Akoğlu, Özge Onur, Arzu Denizbaşı. An Adverse Effect of Oxymetholone: Rhabdomyolysis. BMJ. 2015; 2(1): 26-27

Corresponding Author: Emre Salçın, Türkiye
LookUs & Online Makale