ISSN 2149-0287
Bosphorus Medical Journal The relation between L-Carnitine metabolism and nutritional therapy [BMJ]
BMJ. Ahead of Print: BMJ-21043 | DOI: 10.14744/bmj.2020.21043

The relation between L-Carnitine metabolism and nutritional therapy

Deran Dalbudak Sansar1, Burcu Yavunç Yeşilkaya2
1Department of Nutrition and Dietetics, Fatih Sultan Mehmet Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
2Department Of Nutrition And Dietetics, Istanbul Okan University, Istanbul, Turkey

L-carnitine, by taking part in the transport of long chain fatty acids to the matrix of the mitochondria, is a molecule with important functions in lipid metabolism. At the same time it is an antioxidant facilities. By preventing toxic components such as propionic acid, as acyl carnitine esters, they prevent the accumulation in mitochondria. In humans, 75% of carnitine is obtained from the diet, the remainder is obtained by endogenous biosynthesis. A branched-chain non-essential amino acid is usually synthesized in the liver from lysine and methionine amino acids, which are essential. Because it was synthesized in the body, it was not essential for adults. Meat, chicken, fish and dairy products are richest sources of L-carnitine. In this review, the relation of L-carnitine metabolism with nutrition and diseases and studies are given.

Keywords: L-carnitine, lipid, mitochondria, metabolism

L-Karnitin metabolizması ve beslenme tedavisi ilişkisi

Deran Dalbudak Sansar1, Burcu Yavunç Yeşilkaya2
1Fatih Sultan Mehmet Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Beslenme Ve Diyetetik Bölümü, İstanbul
2İstanbul Okan Üniversitesi, Beslenme Ve Diyetetik Bölümü, İstanbul

L-karnitin, uzun zincirli yağ asitlerinin mitokondri matriksine transportunda yer alan, lipid metabolizmasında önemli görevlere sahip bir moleküldür. Aynı zamanda antioksidan özelliktedir. Propiyonik asit gibi toksik bileşenlerin açil karnitin esterleri olarak atımını sağlayarak mitokondride birikmesini önlerler. Karnitinin %75’i besinlerle karşılanırken, %25’i endojen biyosentez ile sağlanmaktadır. Vücutta sentez edildiğinden dolayı erişkinler için essansiyel değildir. Dallı zincirli non-esansiyel bir amino asit olan karnitin, esansiyel olan lizin ve metiyonin aminoasitlerinden genellikle karaciğerde sentezlenir. Eksojen olarak diyet ile alınan L-karnitinin en zengin kaynakları kırmızı et, balık, tavuk ve süt ürünleridir. Bu derlemede L-karnitin metabolizmasının beslenme ve hastalıklarla ilişkisi ile yapılan çalışmalara yer verilmiştir.

Anahtar Kelimeler: L-karnitin, lipit, mitokondri, metabolizmaCorresponding Author: Deran Dalbudak Sansar, Türkiye
LookUs & Online Makale