ISSN 2149-0287
Bosphorus Medical Journal Different Surgical Techniques on Internal Limiting Membrane For The Treatment of Idiopathic Macular Hole [BMJ]
BMJ. Ahead of Print: BMJ-52824 | DOI: 10.14744/bmj.2020.52824

Different Surgical Techniques on Internal Limiting Membrane For The Treatment of Idiopathic Macular Hole

Meltem Güzin Altınel, Banu Açıkalın
SBU Fatih Sultan Mehmet Training and Research Hospital Department of Ophthalmology, Istanbul, Turkey

Idiopathic macular hole is a vitreomacular interface disease and an anatomical and functional retinal pathology. Different treatment alternatives on internal limiting membrane (ILM) in patients with an idiopathic macular hole (MH) result in a high MH closure rate and improvement in visual function. ILM is very transparent and thin but the usage of new dyes and the development of microincision surgery improve both closure rate and visual recovery.

Keywords: Retina, idiopathic macular hole, internal limiting membrane

İdiyopatik Makula Deliği Cerrahisinde İç Limitan Membrana Yönelik Farklı Uygulamalar

Meltem Güzin Altınel, Banu Açıkalın
SBÜ Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı, İstanbul

İdiyopatik maküla deliği, vitreomaküler ara yüzey problemleri arasında yer alan anatomik ve fonksiyonel bir retina patolojisidir. ILM’ye yönelik değişik uygulamaların, delik kapanmasında ve görsel iyileşmede vitreoretinal cerrahiye bazı avantajlar kazandırdığı düşünülmektedir. Çok ince ve görülmesi kolay olmayan ILM’ye yönelik geliştirilen yeni vitrektomi teknikleri ve kullanıma giren yeni boyalar sayesinde tedavide başarı şansı artmıştır.

Anahtar Kelimeler: Retina, idiyopatik maküler delik, internal limitan membranCorresponding Author: Meltem Güzin Altınel, Türkiye
LookUs & Online Makale