ISSN 2149-0287
Boğaziçi Tıp Dergisi Senkopun Nadir Bir Etyolojisi: Uyuşturucu Paketinin Perforasyonuna Bağlı Asidoz – Bir Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi [Bosphorus Med J]
Bosphorus Med J. 2018; 5(2): 67-69 | DOI: 10.15659/bogazicitip.18.10.983

Senkopun Nadir Bir Etyolojisi: Uyuşturucu Paketinin Perforasyonuna Bağlı Asidoz – Bir Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi

Mehmet Koçak, Ebru Ünal Akoğlu
Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği, İstanbul

Kuryeler vasıtasıyla uyuşturucu kaçakçılığı tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de artmaktadır. Türkiye, kaçakçılar için hem hedef hem de transit bir ülke konumundadır. Uyuşturucu maddeler kapsül, kondom, balon veya küçük paketler içerisinde, her biri 8-10 gr gelen, 50-100 pakete bölerek taşınabilmektedir. Bu paketlerin emilebilir sistemlerde açılması halinde, taşıyıcı kişiler hızla hayatını kaybedebilir ve bu risk birçoğu tarafından maddi gerekçelerle göz ardı edilir. Bu sunumda Uluslararası İstanbul Atatürk Havaalanı'nda aktarma sırasında senkop ve kafa travması geçiren ve gastrointestinal sistemde rüptüre olmuş uyuşturucu pa- ketlerinin cerrahi olarak çıkarıldığı bir uyuşturucu kurye vakamızı ve literatür özetlerini takdim edeceğiz.

Anahtar Kelimeler: uyuşturucu kaçakçılığı, uyuşturucu kaçırma, yasadışı uyuşturucu, uyuşturucu kuryesi

An Uncommon Cause of Syncope: Acidosis due to Ruptured Body Packing – A Case Report and Review of the Literature

Mehmet Koçak, Ebru Ünal Akoğlu
Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği, İstanbul

Drug trafficking by the way of body packing is on the rise in Turkey, as well as all over the world. Turkey acts as both an end destination and a country of transit for drug smugglers. Drugs can be carried in capsules, condoms, balloons and small packets, usually divided into 50-100 packs of 8-10 grams each. If these packages are to be ruptured and absorbed in the gastrointestinal tract, it might result in a quick death for the carrier, the risk of which is usually ignored by many for monetary reasons. Herein, along with a review of the literature, we present a case of body packing in which the carrier suffered syncope and head trauma at the Istanbul International Airport during transfer, and needed surgery to
remove ruptured drug capsules.

Keywords: drug trafficking, drug smuggling, illicit drug, body packing

Mehmet Koçak, Ebru Ünal Akoğlu. An Uncommon Cause of Syncope: Acidosis due to Ruptured Body Packing – A Case Report and Review of the Literature. Bosphorus Med J. 2018; 5(2): 67-69

Sorumlu Yazar: Mehmet Koçak, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale