ISSN 2149-0287
Complex Regional Pain Syndrome: Two Case Reports [Bosphorus Med J]
Bosphorus Med J. 2016; 3(3): 109-112

Complex Regional Pain Syndrome: Two Case Reports

Kübra Neslihan Kurt, Pınar Akpınar, Feyza Ünlü Özkan, İlknur Aktaş
Fatih Sultan Mehmet Education and Training Hospital, Physical Medicine and Rehabilitation Clinic, Istanbul, Turkiye

Complex regional pain syndrome (CRPS) is characterized by swelling, pain, skin changes and vasomotor instability of the affected extremities. The pathogenesis is not completely understood, multiple hypotheses have been suggested and several predisposing factors have been identified. Clinical diagnosis is usually based on symptoms and physical findings. We report two cases of CRPS which involve knee after total knee artroplasthy and index finger after needle stick injury. In this report, we aimed to reveal the importance of early recognition of CRPS, as delay in diagnosis and proper treatment may have detrimental effect on the functional outcome.

Keywords: arthroplasty, knee; needlestick injury; neuropathic pain

Kompleks Bölgesel Ağrı Sendromu: İki Olgu Sunumu

Kübra Neslihan Kurt, Pınar Akpınar, Feyza Ünlü Özkan, İlknur Aktaş
Fatih Sultan Mehmet Education and Training Hospital, Physical Medicine and Rehabilitation Clinic, Istanbul, Turkiye

Kompleks bölgesel ağrı sendromu (KBAS) etkilenen ekstremitede ağrı, şişlik, ödem, cilt değişiklikleri ve vazomotor instabilite ile karakterizedir. Patogenez tam olarak bilinmemekle birlikte çok sayıda hipotez mevcuttur ve birçok predispozan faktör tanımlanmıştır. Genellikle semptomlar ve fizik muayene bulguları ile tanı konur. KBAS tanısında gecikme ciddi fonksiyonel kısıtlılığa yol açabilir. Burada KBAS’ın erken tanınmasının önemini vurgulamak amacıyla total diz artroplastisi ve işaret parmağına enjektör batmasını takiben gelişen iki KBAS olgusu sunuyoruz.

Anahtar Kelimeler: artroplasti, diz; enjektör batması; nöropatik ağrı

Kübra Neslihan Kurt, Pınar Akpınar, Feyza Ünlü Özkan, İlknur Aktaş. Complex Regional Pain Syndrome: Two Case Reports. Bosphorus Med J. 2016; 3(3): 109-112

Corresponding Author: Kübra Neslihan Kurt, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale