ISSN 2149-0287
Boğaziçi Tıp Dergisi - Bosphorus Med J: 9 (3)
Cilt: 9  Sayı: 3 - 2022
KISA RAPOR
1.
Frontmatters

Sayfalar I - VIII

ORIJINAL ARAŞTIRMA
2.
Parkinson Hastalığında Bilirubin Düzeylerinin Değerlendirilmesi
Assessment of Bilirubin Levels in Parkinson’s Disease
Esma Kobak Tur, Buse Çağla Arı
doi: 10.14744/bmj.2022.14227  Sayfalar 145 - 150

3.
Kronik Baş Ağrısı Sendromları ile Demans Arasında Bir İlişki Var mı?
Is There Any Relation with Chronic Headache Disorder and Dementia?
Mustafa Ülker
doi: 10.14744/bmj.2022.13471  Sayfalar 151 - 155

4.
Hipotiroidili Hastalarda Fibromiyalji Sıklığı
How Common is Fibromyalgia in Patients with Hypothyroidism?
Deniz Yılmaz, Betül Erişmiş, Işıl Üstün, Hakan Koçoğlu, Cemal Bes
doi: 10.14744/bmj.2022.60252  Sayfalar 156 - 160

5.
Karpal Tünel Sendromunda Açık Cerrahi ve Mini Açık Cerrahi Uygulamalarının Fonksiyonel Sonuçları
Evaluation of Functional Results of Open and Mini Open Surgery in Carpal Tunnel Syndrome
Evrim Şirin, Erdem Aktas, Barış Yılmaz, Nazım Karahan, Murat Kaya
doi: 10.14744/bmj.2022.72692  Sayfalar 161 - 165

6.
Hastanelerde Görülen İş Kazalarının İncelenmesi: Bir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Örneği
Investigation of Occupational Accidents in Hospitals: An Example of a Training and Research Hospital
Serkan Elarslan, Özlem Özaydın, Özden Güdük, Yasar Sertbas
doi: 10.14744/bmj.2022.73644  Sayfalar 166 - 172

7.
Monosit/Yüksek Dansiteli Lipoprotein Kolesterol Oranının Diyabetik Retinopati ile İlişkisinin İncelenmesi
Association of Monocyte to High-Density Lipoprotein Cholesterol Ratio with Diabetic Retinopathy in Patients with Type II Diabetes Mellitus
Ümit Çallı, Banu Açıkalın, Gökhan Demir, Fatih Çoban, Yıldırım Kocapınar
doi: 10.14744/bmj.2022.36036  Sayfalar 173 - 177

8.
İdeal Trans-Sindesmotik Açı ve Sindesmotik Fiksasyon Ekseni: MRG Tabanlı Kesitsel Görüntü Analizi
Ideal Trans-Syndesmotic Angle and Syndesmotic Fixation Axis: MR-Based Cross-Sectional Image Analysis
Murat Kaya, Nazım Karahan, Barış Yılmaz, Ahmet Nedim Kahraman, Demet Pepele Kurdal, Hayati Kart
doi: 10.14744/bmj.2022.76093  Sayfalar 178 - 184

9.
Periprostetik Diz ve Kalça Enfeksiyonlarının Mikrobiyolojik Profilleri ve Antibiyotik Direnci: Retrospektif Bir Çalışma
Microbiological Profiles and Antibiotic Resistance of Periprosthetic Knee and Hip Infections: A Retrospective Study
Özlem Aydın, Aykut Çelik, Ahmet Naci Emecen, Burak Özturan, Tarık Sari, Pınar Ergen, Korhan Özkan
doi: 10.14744/bmj.2022.76598  Sayfalar 185 - 191

OLGU SUNUMU
10.
Bilateral Ekstrakraniyal Karotis Arter Anevrizması: Olgu Sunumu
Bilateral Extracranial Carotid Artery Aneurysm: Case Report
Merve Aşıkovalı, Kamer Tandoğan, Ülker Kelleci, Metin Onur Beyaz, Ayse Destina Yalçın
doi: 10.14744/bmj.2022.03880  Sayfalar 192 - 194

11.
Acil Serviste Beyin Tümörlerinin Tanınmayan Bir Semptomu: Sol Homonim Hemianopsi
An Unrecognized Symptom of Brain Tumors in the Emergency Department: Left Homonymous Hemianopsia
Yunus Emre Sağmal, Merve Ekşioğlu, Tuba Cimill Ozturk
doi: 10.14744/bmj.2022.68442  Sayfalar 195 - 198

12.
Endonezyalı Genç Bir Erkekte Tüberküloz Lenfadenit
A case of Simultaneous Tuberculous Lymphadenitis and Pleurisy a Young Man from Indonesia
Nurjahan Musayeva, Ayşenur Yalçıntaş Kanbur
doi: 10.14744/bmj.2022.96658  Sayfalar 199 - 203

DERLEME
13.
Arkuat Foramen: Atlasın Hatırlanması Gereken Önemli Bir Varyasyonu
Arcuate Foramen: An Essential Variation of the Atlas That Should Keep in Mind
Neşe Keser, Arzu Atıcı, Barış Yılmaz, Esin Derin Çiçek, Ali Fatih Ramazanoğlu, Ali Demiraslan
doi: 10.14744/bmj.2022.82713  Sayfalar 204 - 208

LookUs & Online Makale