ISSN 2149-0287
Boğaziçi Tıp Dergisi Boğaziçi Tıp Dergisi - Bosphorus Med J: 11 (1)
Cilt: 11  Sayı: 1 - 2024
ÖN SAYFALAR
1.
Front Matter

Sayfalar I - X

ORIJINAL ARAŞTIRMA
2.
Bir İnme Merkezinde Atrial Fibrilasyon Hastalarının Tedavi Seçimlerinde CHA2DS2-VASc ve HAS-BLED Skorlarının Potansiyel Etkilerinin Geriye Dönük Analizi
Retrospective Analysis of the Potential Effects of CHA2DS2-VASc and HAS-BLED Scores on Treatment Choices for Atrial Fibrillation Patients in a Stroke Center
Işıl Kalyoncu Aslan, Ceren Erkalaycı, Leyla Ramazanoğlu, Kadriye Güleda Keskin
doi: 10.14744/bmj.2024.12599  Sayfalar 1 - 6

3.
İstanbul'da Bir Eğitim ve Araştırma Hastanesine Başvuran Erişkin Hastaların Kan Kültürü Sonuçları ve Antibiyotik Duyarlılıklarının Analizi
Analysis of Blood Culture Results and Antibiotic Sensitivities in Adult Patients Applying to a Training and Research Hospital in Istanbul
Fatma Sarı Doğan, Ebru Ünal Akoğlu, Tuba Cimilli Öztürk
doi: 10.14744/bmj.2024.72623  Sayfalar 7 - 14

4.
İntravenöz Trombolitik Tedavisi Sonrası İnme Ünitesinde Kalış Süresini Etkileyen Faktörler: Retrospektif Bir Çalışma
Factors Affecting Length of Stay in a Stroke Unit After Intravenous Thrombolytic Therapy: A Retrospective Study
Şerife Kelle Dikbaş, Işıl Kalyoncu Aslan
doi: 10.14744/bmj.2024.37450  Sayfalar 15 - 22

OLGU SUNUMU
5.
Floroskopi ve Ultrasound Rehberliğinde Hedef Arter Ponksiyonu Yoluyla Tip 2 Endoleak’in Etkin Perkütan Tedavisi
Effective Percutaneous Treatment of Type 2 Endoleak via Target Artery Punction Under the Guidance of Fluoroscopy and Ultrasound
Abdulrahman Naser, Khagani Isgandarov, Ahmet Kemal Fırat, Müslüm Şahin, Oya Güven
doi: 10.14744/bmj.2024.45822  Sayfalar 23 - 26

6.
BOS Diversiyonu ile Tedavi Edilen İntrakraniyal Hipertansiyona Bağlı Sensörimotor Radikülopati: Olgu Sunumu
Sensorimotor Radiculopathy Caused by Intracranial Hypertension Treated with CSF Diversion: Case Report
Deniz Şirinoğlu, Ozan Başkurt, Idris Avcı, Mehmet Volkan Aydın
doi: 10.14744/bmj.2024.20438  Sayfalar 27 - 30

Hızlı Arama
LookUs & Online Makale