ISSN 2149-0287
Boğaziçi Tıp Dergisi Boğaziçi Tıp Dergisi - Bosphorus Med J: 10 (3)
Cilt: 10  Sayı: 3 - 2023
ÖN SAYFALAR
1.
Front Matter

Sayfalar I - VIII

ORIJINAL ARAŞTIRMA
2.
Diyabetik Maküler Ödemi Olan Hastalarda Monosit/Yüksek Yoğunluklu Lipoprotein Kolesterol Oranının Hiperreflektif Odaklarla İlişkisi
Association of Monocyte to High-Density Lipoprotein Cholesterol Ratio with Hyperreflective Foci in Patients with Diabetic Macular Edema
Ümit Çallı, Neslihan Sevimli
doi: 10.14744/bmj.2022.56689  Sayfalar 121 - 125

3.
Helicobacter Pylori ile Enfekte Olguların Sistemik İmmün İnflamasyon Yanıtının Değerlendirilmesi
Evaluation of the Systemic Immune Inflammatory Response in Cases Infected with Helicobacter Pylori
Zeynep Koç, Merve Sürücü, Hilal Çakır Taşkın, Didem Oktar, Nazire Aladağ, Şanver Koç, Müjgan Kaya Tuna, Banu Böyük, Seydahmet Akın, Özcan Keskin
doi: 10.14744/bmj.2023.03164  Sayfalar 126 - 130

4.
COVID-19 Pandemisi Sırasında Türkiye'de Bir Göz Kliniğinde Alınan Önlemlerin Oftalmoloji Uygulamasının Sürdürülebilirliğine Etkisi
Impact of Precautions on the Sustainability of Ophthalmology Practice in an Eye Clinic in Türkiye during the COVID-19 Pandemic
Okşan Alpoğan, Alev Özçelik Köse
doi: 10.14744/bmj.2023.33602  Sayfalar 131 - 138

5.
Lipoprotein (a) Konsantrasyonu, Vertebral Arter Akımı ile Ters İlişkilidir
Lipoprotein (a) Concentration is Inversely Related with Vertebral Arterial Flow
Abdulrahman Naser, Khagani Isgandarov, Tolga Sinan Güvenç, Abdülbari Bener, Rengin Çetin Güvenç
doi: 10.14744/bmj.2023.36744  Sayfalar 139 - 145

6.
Huzursuz Bacak Sendromunda Viseral Yağ İndeksi ve İnsülin Direnci
Visceral Adiposity Index and Insulin Resistance in Restless Legs Syndrome
Gülhan Sarıçam, Orkun Sarıçam
doi: 10.14744/bmj.2023.94834  Sayfalar 146 - 152

7.
Metabolik Olarak Sağlıklı ve Sağlıksız Obez Bireylerde Non-Alkolik Yağlı Karaciğer Hastalığının Belirteçleri
Markers of Non-alcoholic Fatty Liver Disease Among Metabolically Healthy and Unhealthy Obese Individuals
Şencay Yıldız Şahin, Saliha Yusufoğlu, Sevim Özdemir, Mehmet Koçak, Hayriye Esra Ataoğlu
doi: 10.14744/bmj.2023.24482  Sayfalar 153 - 158

8.
Yoğun Bakım COVID-19 Hastalarında Famotidin Kullanımının Klinik Etkileri, Retrospektif Klinik Çalışma
Effects of Famotidine on COVID-19 Patients in Intensive Care Unit: A Retrospective Clinical Trial
Mesure Gül Nihan Özden, Senem Koruk
doi: 10.14744/bmj.2023.77044  Sayfalar 159 - 167

9.
Oligohidroamniyotik Mekonyumlu Gebelerde Doğumda Uygulanan Amniyoinfüzyonun Fetal ve Maternal Etkileri
Fetal and Maternal Effects of Amnioinfusion Applied during Delivery in Oligohydramniotic Meconium- Stained Pregnancies
Mustafa Karadeniz, Azize Cemre Öztürk
doi: 10.14744/bmj.2023.63308  Sayfalar 168 - 173

10.
Omurilik Yaralanmalı Parapleji Hastaları ile Kronik Böbrek Yetmezliği Hastalarında Engellilik Değerlendirmesi
Disability in Patients with Spinal Cord Injury and Chronic Renal Failure
Işıl Üstün, Evrim Coşkun, Demet Ofluoğlu, Metin Karataş, Ülkem Çakır
doi: 10.14744/bmj.2023.41275  Sayfalar 174 - 178

11.
İntravitreal Bevacizumab/Ranibizumab Tedavisine Dirençli Eksüdatif Yaşa Bağlı Maküla Dejenerasyonunda İntravitreal Aflibercept Tedavisi
Intravitreal Aflibercept Therapy in Intravitreal Bevacizumab/Ranibizumab Treatment-resistant Exudative Age-related Macular Degeneration
Neslihan Sevimli, Abdulkadir Alış
doi: 10.14744/bmj.2023.18199  Sayfalar 179 - 184

12.
TNF İnhibitörleri Aksiyel Spondilartrit Hastalarında Tiroid Nodüllerinin Sıklığını Artırır mı? Bir Olgu Kontrol Çalışması
Do TNF Inhibitors Increase the Frequency of Thyroid Nodules in Axial-spondyloarthritis Patients? A Case–control Study
Esra Dilşat Bayrak, Ilknur Aktaş, Feyza Ünlü Özkan, Irem Buse Kurucu Zeytin, Kemal Sarı, Esin Derin Çiçek
doi: 10.14744/bmj.2023.98216  Sayfalar 185 - 189

OLGU SUNUMU
13.
Servikal Epidural Ewing Sarkomun Hızlı Rekürrensi: Bir Olgu Sunumu
Cervical Epidural Ewing’s Sarcoma Presenting with Rapid Progression: A Case Report
Ali Börekçi, Pınar Kuru Bektaşoğlu, Jülide Hazneci, Adnan Somay, Erhan Çelikoğlu
doi: 10.14744/bmj.2023.53824  Sayfalar 190 - 195

DERLEME
14.
Kronik İnflamatuvar Demiyelinizan Poliradikülonöropati: Pandemi Sonrası Gözden Geçirme
Chronic Inflammatory Demyelinating Polyradiculoneuropaty: Post-Pandemic Review
Hilal Taştekin Toz
doi: 10.14744/bmj.2023.48278  Sayfalar 196 - 202

Hızlı Arama
LookUs & Online Makale