ISSN 2149-0287

Yayın Kurulu

Yayın Kurulu

Editör

Dr. Eren Gözke
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği, İstanbul
E-posta: [email protected]

Editör Yardımcıları 

Dr. Feyza Ünlü Özkan
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü, İstanbul
E-posta: [email protected]
Dr. Esma Esin Derin Çiçek
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Bölümü, İstanbul
E-posta: [email protected]
Dr. Yelda Özkurt
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göz Hastalıkları Kliniği, İstanbul
E-posta: [email protected]
Dr. Birol Ağca
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul
E-posta: [email protected]
Dr. Pelin Doğan Ak
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği, İstanbul
E-posta: [email protected]
Dr. Neşe Keser
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroşirürji Kliniği, İstanbul
E-posta: [email protected]

Yabancı Dil Editörleri 

Burcu Seher Anıl
Ertunç Mega

Danışma Kurulu

Adnan Ak
SBÜ İstanbul Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği, İstanbul 
E-posta: [email protected]
Ahmet Fazıl Nohutçu
Kafkas Üniversitesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı, Kars
E-posta: [email protected]
Akın Dayan
Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Aile Hekimliği, İstanbul
E-posta: [email protected]
Ayşe Yeşim Oral 
Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göz Hastalıkları Kliniği, İstanbul
E-posta: [email protected]
Banu Öncel Açıkalın
SBÜ Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göz Hastalıkları Kliniği, İstanbul
E-posta: [email protected]
Barış Yılmaz
Fatih Sultan Mehmet Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, İstanbul
E-posta: [email protected]
Bülent Bilir
Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Tekirdağ
E-posta: [email protected]
Canan Ağalar 
Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Kırıkkale
E-posta: [email protected]
Çağatay Nuhoğlu
Haydarpaşa Numune Eği·ti·m Ve Araştırma Hastanesi·, Çocuk Kliniği, İstanbul
E-posta: [email protected]
Destina Yalçın
Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği, İstanbul
[email protected]
Ekrem Sevim
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Yönetimi Bölümü, Balıkesir
E-posta: [email protected]
Evrim Karadağ Saygı 
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp Ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İstanbul
E-posta: [email protected]
Evrim Şirin
Marmara Üni·versi·tesi· Tıp Fakültesi·, Ortopedi· Ve Travmatoloji· Anabilim Dalı, İstanbul
E-posta: [email protected]
Fatih Öner Kaya
Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dahiliye Anabilim Dalı, İstanbul
E-posta: [email protected]
Fatma Candan
SBÜ Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği, İstanbul
E-posta: [email protected]
Feyza Ünlü Özkan
SBÜ Fatih Sultan Mehmet Egitim Ve Arastirma Hastanesi, Fiziksel Tip Ve Rehabilitasyon Kliniği, İstanbul
E-posta: [email protected]
Güzelali Özdemir
Ankara Şehir Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, Ankara
E-posta: [email protected]
Handan Mısırlı
Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği, İstanbul
E-posta: [email protected]
Hatice Ferhan Kömürcü 
Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği, Ankara
E-posta: [email protected]
Işıl Kalyoncu Aslan
Fati·h Sultan Mehmet Eği·ti·m Ve Araştırma Hastanesi·, Nöroloji Kliniği, İstanbul
E-posta: [email protected]
Joseph Kesecioğlu
Türk Yoğun Bakım Derneği (Başkan), Anesteziyoloji ve Reanimasyon, İstanbul
E-posta: [email protected]
Kübra Neslihan Kurt Oktay
Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İstanbul
E-posta: [email protected]
Melda Nursal Yenerel
SBÜ Göz Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul
E-posta: [email protected]
Meltem Çoban Ağca
Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları Ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, İstanbul
E-posta: [email protected]
Meltem Güzin Altınel
İstanbul Fatih Sultan Mehmet Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Göz Kliniği, İstanbul
E-posta: [email protected]
Meryem Alış
Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göz Kliniği, İstanbul
E-posta: [email protected]
Nilgün Çınar
Maltepe Üniversitesi, Tıp Fakültasi Hastanesi, Nöroloji Anabilim Dalı, İstanbul
E-posta: [email protected]
Niyazi Tuğ
Zeynep Kamil Kadın Ve Çocuk Hastalıkları Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum, İstanbul
E-posta: [email protected]
Özgül Özkoç
Altınbaş Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Yönetimi Bölümü, İstanbul
E-posta: [email protected]
Pelin Doğan Ak
Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul
E-posta: [email protected]
Sibel Karşıdağ
Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Kliniği, İstanbul
E-posta: [email protected]
Şennur Ünal Dayı
Siyami Ersek Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, İstanbul
E-posta: [email protected]
Şaziye Senem Başgül
Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Çocuk Psikiyatrisi Anabilim Dalı, Gaziantep
E-posta: [email protected]
Süleyman Atalar
Haydarpaşa Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul
E-posta: [email protected]
Yelda Buyru Özkurt
S.B. Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göz Kliniği, İstanbul
E-posta: [email protected]
Yücel Arman
Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Dahiliye Kliniği, İstanbul
E-posta: [email protected]

Hızlı Arama
LookUs & Online Makale