ISSN 2149-0287
Baskıdaki Makaleler - Boğaziçi Tıp Dergisi

Baskıdaki Makaleler

1.
Nadir bir vaskülopati olgusu: Susac sendromu
A rare case of vasculopathy: Susac syndrome
Didem Girgin, Murat Çabalar, Hacı Ali Erdoğan, Ismail Umut Onur, Kamil Hakan Kaya, Ebru Temiz, Vildan Yayla
doi: 10.14744/bmj.2021.26056  Sayfa 0

2.
Mor İdrar Torbası Sendromu: Nadir Bir Klinik Durum
Purple Bag Urinary Syndrome: A Rare Clinical Condition
Jülide Sayın Kart, Banu Cevik, Elif Bombacı, Kemal Tolga Saracoglu
doi: 10.14744/bmj.2021.18894  Sayfa 0

3.
Nadir görülen bir yan etki: Statin ilişkili otoimmün nekrotizan miyopati
A rare side effect: Statin induced autoimmune necrotizing myopathy
Tuba Nazlıgül, Ilknur Aktas, Feyza Unlu Ozkan, pinar akpinar, Eren Gozke
doi: 10.14744/bmj.2021.25743  Sayfa 0

4.
Farklı Anti-VEGF Ajanlar ve Uygulama Sistemlerinin Göz İçi Basıncına Kısa Dönem Etkileri
Short-term Effects of Different Anti-VEGF Agents and Delivery Systems on Intraocular Pressure.
Ayşe Sönmez, Murat Garlı, Sevda Aydın Kurna, Banu Açıkalın
doi: 10.14744/bmj.2021.61687  Sayfa 0

5.
Göz İçi Yabancı Cisim ile Birlikte Olan Glob Yaralanmalarında 23-Gauge Pars Plana Vitrektomi Sonuçları ve Prognostik Faktörler
23-Gauge Pars Plana Vitrectomy Results and Prognostic Factors in Globe Injuries Combined with Intraocular Foreign Body
ihsan çakır, gökhan demir, mehmet özveren, Mevlut Celal Ocal, Gülay Yalçınkaya, Ali Demircan, Zeynep Alkin
doi: 10.14744/bmj.2020.24119  Sayfa 0

6.
İhmal edilen bir konu ‘Onikofaji’: Tanı ve tedavi yaklaşımları
A neglected issue 'Onicophagia': Diagnosis and treatment approaches
Şule Gül, Çiçek Hocaoğlu
doi: 10.14744/bmj.2021.75437  Sayfa 0

7.
Kronik inflamatuar artritli hastalarda latent tüberkülozun belirlenmesinde tüberkülin deri testi ve interferon gama salınım testleri arasındaki uyum
Concordance between the tuberculin skin test and interferon gamma release assays for diagnosing latent tuberculosis infection in patients with chronic inflammatory arthritis
Tuba Nazlıgül, Ilknur Aktas, Feyza Unlu Ozkan, HACER KUZU OKUR, Dilsat Bayrak
doi: 10.14744/bmj.2021.93823  Sayfa 0

8.
Ratlarda Buhar Ablasyon Yöntemi İle Fistül Tedavisi
Fistula Treatment By Steam Ablation Method In Rats
Mehmet Mahir Fersahoglu, ANIL ERGİN, NURİYE ESEN BULUT, Ayşe Tuba Fersahoğlu, Hüseyin Çiyiltepe, Birol Agca, Hasan murat Arslan, Adnan Somay, ENGİN SÜMER
doi: 10.14744/bmj.2021.29491  Sayfa 0

9.
Anevrizmal subaraknoid kanama nedeniyle ameliyat edilen hastaların takip sonuçları
Follow-up results of patients treated with surgical clipping following aneurysmal subarachnoid hemorrhage
Leyla Ramazanoğlu, Ali&775; FATİH RAMAZANOĞLU, mehmet onen
doi: 10.14744/bmj.2021.30974  Sayfa 0

10.
Klivusun Fibröz Displazisinde Görüntüleme Bulguları: Olgu sunumu
Imaging Findings in Fibrous Dysplasia of the clivus: Case Report
Sabri Alp Ömeroğlu, Esin Derin Çiçek, Çilem Kolca, Müjdat Bankaoglu
doi: 10.14744/bmj.2021.86548  Sayfa 0

11.
Bipolar Bozukluk’ta İntihar Girişimi ile Erişkin Dikkat-Eksikliği/Hiperaktivite Bozukluğu Belirtileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Investigation of the Relationship Between Suicide Attempt and Adult Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder Symptoms in Bipolar Disorder
Mehmet Hamdi Örüm, Gökçe Mart, Mehmet Mart
doi: 10.14744/bmj.2021.19870  Sayfa 0

12.
Seksen Yaş Üstü Hastalarda Kardiyak Cerrahi Sonrası Uzamış Yoğun Bakım İle İlişkili Risk Faktörleri
Risk Factors For Prolonged Intensive Care Unit Stay After Cardiac Surgery In Octogenarian People
Hüseyin Kuplay, Safa Özçelik, Emine Dudu Can, Hali&775;t Er, Murat Baştopçu
doi: 10.14744/bmj.2021.36035  Sayfa 0

13.
Ailevi Akdeniz Ateş’nin Alışılmadık Bir Belirtisi olan Erizipel Benzeri Eritemin Kolşisin ile Tedavisi: Olgu Sunumu
The Treatment of An Unusual Manifestation of Familial Mediterranean Fever, Erysipelas-like Erythema, with Colchicium: A Case Report
Mehmet Nayimoğlu, Banu Sarifakioglu, Kübra Ustaömer
doi: 10.14744/bmj.2020.65265  Sayfa 0

14.
Radikal Prostatektomi Sonrası Biyokimyasal Rekürrensi Öngörmede Gleason Skoru Yükselmesinin Değeri
The Value of Gleason Score Upgrade in Predicting Biochemical Recurrence After Radical Prostatectomy
serkan doğan, Kenan YİĞİT YILDIZ, ziysan sukran sakaogullari
doi: 10.14744/bmj.2021.00922  Sayfa 0

LookUs & Online Makale