ISSN 2149-0287
En Çok İndirilen Makaleler - Boğaziçi Tıp Dergisi

En Çok İndirilen Makaleler

ORIJINAL ARAŞTIRMA
1.
Mayalanmış Ev Yoğurdunun Helikobakter Pilori Eradikasyonuna Etkisi
The Effect of Fermented Homemade-Style Yogurt in Helicobacter Pylori Eradication
Şengül Aydın Yoldemir, Gulden Yuruyen
doi: 10.14744/bmj.2019.74046   2019; 6 - 2 | Sayfalar 43 - 48

2.
Kronik Hepatit B ve C Enfeksiyonu Olan Hastalarımızın Tedavi Sonuçlarının Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi
Retrospective Evaluation of the Treatment Results of Patients with Chronic Hepatitis B and C Infections
Servet Öztürk, Nesrin Turker
doi: 10.14744/bmj.2020.41033   2020; 7 - 1 | Sayfalar 21 - 27

DERLEME
3.
L-Karnitin Metabolizması ve Beslenme Tedavisi İlişkisi
The Relation Between L-Carnitine Metabolism and Nutritional Therapy
Deran Dalbudak Sansar, Burcu Yavunç Yeşilkaya
doi: 10.14744/bmj.2020.21043   2021; 8 - 1 | Sayfalar 54 - 62

ORIJINAL ARAŞTIRMA
4.
Lokal İleri Evre Mide Kanserlerinde Neoadjuvan Kemoterapi Sonrası Cerrahi Tedavinin Genel Sağkalım Sonuçları
Overall Survival Results with Surgical Treatment After Neoadjuvant Chemotherapy in Local Invasive Gastric Cancers
Gökhan Ertuğrul
doi: 10.14744/bmj.2019.07279   2019; 6 - 1 | Sayfalar 29 - 32

DERLEME
5.
Multiple Miyelomda Kemik Tutulumunun Tanı ve Tedavisi
Bone Pathology in Multiple Myeloma: Diagnosis and Treatment
Erhan Okay, Korhan Özkan
doi: 10.14744/bmj.2020.65365   2020; 7 - 2 | Sayfalar 70 - 74

6.
Koagülasyon Mekani̇zmaları ve Anti̇koagülan İlaçlar
The Mechanism of Coagulation and Anticoagulant Drugs
Güldem Turan
2016; 3 - 2 | Sayfalar 71 - 75

OLGU SUNUMU
7.
Nadir Görülen Bir Piriformis Sendromu Prezantasyonu: Peroneal Nöropati
An Unusual Case of Piriformis Syndrome: Peroneal Neuropathy
Gamze Gül Güleç, Ilknur Aktaş, Feyza Ünlü Özkan, Dilşat Bayrak
doi: 10.14744/bmj.2020.29290   2020; 7 - 2 | Sayfalar 63 - 66

8.
Koruma Amacıyla Özgürlüğün Kısıtlanması Kurumu (TMK 432) Uygulamada Tam Olarak Koruyucu mu? Bir Olgu Sunumu
Is the Institution for the Restriction of Freedom for the Purposes of Protection (TCC 432) Fully Protective in Practice? A Case Report
Mehmet Hamdi Örüm
doi: 10.14744/bmj.2021.47550   2022; 9 - 1 | Sayfalar 67 - 70

9.
Tam Düzelme İzlenen Bir Anti-NMDA Reseptör Ensefaliti Olgusu
A Case of Anti-NMDA Receptor Encephalitis with Full Recovery
Irmak Salt, Pelin Doğan Ak, Işıl Kalyoncu Aslan, Çisil İrem Özgenç Biçer, Eren Gözke
doi: 10.14744/bmj.2020.95867   2021; 8 - 1 | Sayfalar 47 - 49

DERLEME
10.
Uzun Süreli Proton Pompa İnhibitörü Kullanımı ve Komplikasyonları
Long-Term Proton Pump Inhibitor Use and Complications
Ali Özdemir, Nalan Okuroğlu
2015; 2 - 1 | Sayfalar 35 - 42

11.
Keratokonus ve Tedavisi
Keratoconus and Management
Sezen Akkaya, Yelda Özkurt, Sibel Aksoy, Aysu Karatay Arsan
2014; 1 - 2 | Sayfalar 81 - 87

OLGU SUNUMU
12.
İlgi̇nç Bi̇r Akut Böbrek Hasarı Olgusu: Si̇stemi̇k Lupus Eri̇tematozus/Sjögren Overlap Sendromuna Sekonder Katastrofi̇k Anti̇fosfoli̇d Sendromu
An Interesting Case of Acute Kidney Injury: Catastrophic Antiphospholipid Syndrome Secondary to Systemic Lupus Erythematosus/Sjogren Overlap Syndrome
O. Akyüz, F. Türkmen, M. Güneş, M. Güldü, G. Gümrükçü, P. Güneş, A. Yörüsün
2014; 1 - 2 | Sayfalar 72 - 80

13.
Nadir Bir İnme Nedeni: Cadasil
A Rare Couse of Stroke: Cadasil
Tuba Nazlıgül, Feyza Ünlü Özkan, Ilknur Aktaş, Pınar Akpınar, Duygu Geler Gülcü, Metin Özaydın
doi: 10.15659/bogazicitip.17.05.678   2017; 4 - 2 | Sayfalar 105 - 107

14.
Levetirasetam Kullanımına Bağlı Olarak Nöbetleri Artış Gösteren Hipoglisemi Olgusu
A Hypoglycemia Case with Increased Seizures Due to Levetiracetam Use
Ahmet Demir, Zeynep Aydın, Ayşe Destina Yalçın
doi: 10.14744/bmj.2021.36025   2021; 8 - 3 | Sayfalar 165 - 167

DERLEME
15.
Torakolomber Geçiş Sendromu
Thoracolumbar Junction Syndrome
İlknur Aktaş, Kenan Akgün
2014; 1 - 1 | Sayfalar 28 - 31

OLGU SUNUMU
16.
Nadir Bir Vaskülopati Olgusu: Susac Sendromu
A Rare Case of Vasculopathy: Susac Syndrome
Didem Girgin, Murat Çabalar, Hacı Ali Erdoğan, Ismail Umut Onur, Kamil Hakan Kaya, Ebru Temiz, Vildan Yayla
doi: 10.14744/bmj.2021.26056   2021; 8 - 3 | Sayfalar 173 - 176

ORIJINAL ARAŞTIRMA
17.
İdeal Isı Monitorizasyonu, Nasıl?
Ideal Temperature Monitoring, How?
Güldem Turan, Berna Ayanoğlu Taş, Mustafa Gazi, Emek Yılmaz, Nur Akgün
2016; 3 - 2 | Sayfalar 60 - 63

OLGU SUNUMU
18.
IL-17 İnhibisyonuyla Başarı ile Tedavi Edilen Paradoks Psoriyazis Olgu Sunumları
Successful Treatment of Paradoxical Psoriasis with IL 17 Inhibition: Case Reports
Gamze Gül Güleç, İlknur Aktaş, Feyza Ünlü Özkan, Nurdan Yurt, Eylem Emel Arıkan
doi: 10.14744/bmj.2020.74755   2020; 7 - 1 | Sayfalar 34 - 37

ORIJINAL ARAŞTIRMA
19.
Acil Serviste Fenitoin İnfüzyonu İhtiyacı Olan Hastaların Kardiyak Yan Etki ve EKG Bulgularının Değerlendirilmesi
Evaluation of Cardiac Side Effects and ECG Findings in Patients Who Need Infusion of Phenytoin in Emergency Department
Mazlum Kılıç, Rohat Ak, Onur Yeşil, Tuba Cimilli Öztürk, Ebru Ünal Akoğlu, Özge Ecmel Onur
doi: 10.15659/bogazicitip.18.04.779   2018; 5 - 1 | Sayfalar 17 - 22

OLGU SUNUMU
20.
Supraorbital Nevralji: Olgu Sunumu
Supraorbital Neuralgia: Case Report
Hatice Ferhan Kömürcü, Eren Gözke
doi: 10.14744/bmj.2019.62634   2019; 6 - 3 | Sayfalar 103 - 104

LookUs & Online Makale