ISSN 2149-0287
En Çok İndirilen Makaleler - Boğaziçi Tıp Dergisi

En Çok İndirilen Makaleler

ORIJINAL ARAŞTIRMA
1.
Mayalanmış Ev Yoğurdunun Helikobakter Pilori Eradikasyonuna Etkisi
The Effect of Fermented Homemade-Style Yogurt in Helicobacter Pylori Eradication
Şengül Aydın Yoldemir, Gulden Yuruyen
doi: 10.14744/bmj.2019.74046   2019; 6 - 2 | Sayfalar 43 - 48

2.
Lokal İleri Evre Mide Kanserlerinde Neoadjuvan Kemoterapi Sonrası Cerrahi Tedavinin Genel Sağkalım Sonuçları
Overall Survival Results with Surgical Treatment After Neoadjuvant Chemotherapy in Local Invasive Gastric Cancers
Gökhan Ertuğrul
doi: 10.14744/bmj.2019.07279   2019; 6 - 1 | Sayfalar 29 - 32

DERLEME
3.
Koagülasyon Mekani̇zmaları ve Anti̇koagülan İlaçlar
The Mechanism of Coagulation and Anticoagulant Drugs
Güldem Turan
2016; 3 - 2 | Sayfalar 71 - 75

4.
L-Karnitin Metabolizması ve Beslenme Tedavisi İlişkisi
The Relation Between L-Carnitine Metabolism and Nutritional Therapy
Deran Dalbudak Sansar, Burcu Yavunç Yeşilkaya
doi: 10.14744/bmj.2020.21043   2021; 8 - 1 | Sayfalar 54 - 62

5.
Multiple Miyelomda Kemik Tutulumunun Tanı ve Tedavisi
Bone Pathology in Multiple Myeloma: Diagnosis and Treatment
Erhan Okay, Korhan Özkan
doi: 10.14744/bmj.2020.65365   2020; 7 - 2 | Sayfalar 70 - 74

OLGU SUNUMU
6.
İlgi̇nç Bi̇r Akut Böbrek Hasarı Olgusu: Si̇stemi̇k Lupus Eri̇tematozus/Sjögren Overlap Sendromuna Sekonder Katastrofi̇k Anti̇fosfoli̇d Sendromu
An Interesting Case of Acute Kidney Injury: Catastrophic Antiphospholipid Syndrome Secondary to Systemic Lupus Erythematosus/Sjogren Overlap Syndrome
O. Akyüz, F. Türkmen, M. Güneş, M. Güldü, G. Gümrükçü, P. Güneş, A. Yörüsün
2014; 1 - 2 | Sayfalar 72 - 80

DERLEME
7.
Uzun Süreli Proton Pompa İnhibitörü Kullanımı ve Komplikasyonları
Long-Term Proton Pump Inhibitor Use and Complications
Ali Özdemir, Nalan Okuroğlu
2015; 2 - 1 | Sayfalar 35 - 42

8.
Keratokonus ve Tedavisi
Keratoconus and Management
Sezen Akkaya, Yelda Özkurt, Sibel Aksoy, Aysu Karatay Arsan
2014; 1 - 2 | Sayfalar 81 - 87

OLGU SUNUMU
9.
Nadir Görülen Bir Piriformis Sendromu Prezantasyonu: Peroneal Nöropati
An Unusual Case of Piriformis Syndrome: Peroneal Neuropathy
Gamze Gül Güleç, Ilknur Aktaş, Feyza Ünlü Özkan, Dilşat Bayrak
doi: 10.14744/bmj.2020.29290   2020; 7 - 2 | Sayfalar 63 - 66

10.
Nadir Bir İnme Nedeni: Cadasil
A Rare Couse of Stroke: Cadasil
Tuba Nazlıgül, Feyza Ünlü Özkan, Ilknur Aktaş, Pınar Akpınar, Duygu Geler Gülcü, Metin Özaydın
doi: 10.15659/bogazicitip.17.05.678   2017; 4 - 2 | Sayfalar 105 - 107

ORIJINAL ARAŞTIRMA
11.
İdeal Isı Monitorizasyonu, Nasıl?
Ideal Temperature Monitoring, How?
Güldem Turan, Berna Ayanoğlu Taş, Mustafa Gazi, Emek Yılmaz, Nur Akgün
2016; 3 - 2 | Sayfalar 60 - 63

12.
İnternal Fiksasyon Amacı ile Kullanılan Plaklar Kırık İyileşmesi Süresince Metal Yapı ve Özelliklerini Ne Ölçüde Koruyabiliyor?
Do Plates Used for Internal Fixation During Fracture Healing Maintain Their Metal Structure and Function?
Barış Yılmaz, Baran Kömür, Evrim Şirin, Erdem Aktaş, Cevat Yılmaz, Nurettin Heybeli
doi: 10.14744/bmj.2019.02996   2019; 6 - 1 | Sayfalar 18 - 21

OLGU SUNUMU
13.
Tam Düzelme İzlenen Bir Anti-NMDA Reseptör Ensefaliti Olgusu
A Case of Anti-NMDA Receptor Encephalitis with Full Recovery
Irmak Salt, Pelin Doğan Ak, Işıl Kalyoncu Aslan, Çisil İrem Özgenç Biçer, Eren Gözke
doi: 10.14744/bmj.2020.95867   2021; 8 - 1 | Sayfalar 47 - 49

14.
Nadir Bir Vaskülopati Olgusu: Susac Sendromu
A Rare Case of Vasculopathy: Susac Syndrome
Didem Girgin, Murat Çabalar, Hacı Ali Erdoğan, Ismail Umut Onur, Kamil Hakan Kaya, Ebru Temiz, Vildan Yayla
doi: 10.14744/bmj.2021.26056   2021; 8 - 3 | Sayfalar 173 - 176

DERLEME
15.
Ankilozan Spondilitte Laboratuar Bulguları
Laboratory Findings of Ankylosing Spondylitis
Arzu Atıcı
doi: 10.15659/bogazicitip.17.10.687   2017; 4 - 3 | Sayfalar 167 - 170

16.
Bariatrik Cerrahi
Bariatric Surgery
Hasan Altun, Aziz Bora Karip, Hamit Kafkas Çelik
2014; 1 - 3 | Sayfalar 122 - 126

ORIJINAL ARAŞTIRMA
17.
Primer Pterjium Cerrahi Tedavisinde Konjonktival Otogreft ve Primer Eksizyonun Karşılaştırılması
Comparison of Conjunctival Autograft and Primary Excision for The Surgical Treatment of Primary Pterygium
Ali Olgun, Aylin Ardagil Akçakaya, Dilek Güven
doi: 10.14744/bmj.2019.50469   2019; 6 - 1 | Sayfalar 14 - 17

18.
Apache II Mortalite Tahmininde III. Basamak Yoğun Bakımda Yeterli midir?
Is Apache II Efficient Enough at Mortality Prediction for III’rd Step Intensive Care Unit?
Ceren Şanlı Karip, Fatma Nur Akgün, Arzu Yıldırım Ar, Yıldız Yiğit Kuplay, Firdevs Karadoğan, Cansu Akın, Bora Karip
2014; 1 - 2 | Sayfalar 49 - 53

OLGU SUNUMU
19.
Ondört Yaşında Erkek Hastada Bi̇lateral Kladi̇kasyo (Bi̇lateral Popli̇teal Entrapment Sendromu): Olgu Sunumu
Fourteen Year Old Male Patient with Bilateral Claudication (Bilateral Popliteal Entrapment Syndrome): A Case Report
Serkan Burç Deşer, Mustafa Kemal Demirağ
2015; 2 - 1 | Sayfalar 31 - 34

DERLEME
20.
İhmal Edilen Bir Konu ‘Onikofaji’: Tanı ve Tedavi Yaklaşımları
A Neglected Issue 'Onicophagia': Diagnosis and Treatment Approaches
Şule Gül, Çiçek Hocaoğlu
doi: 10.14744/bmj.2021.75437   2021; 8 - 2 | Sayfalar 119 - 121

LookUs & Online Makale