ISSN 2149-0287
En Çok İndirilen Makaleler - Boğaziçi Tıp Dergisi

En Çok İndirilen Makaleler

ORIJINAL ARAŞTIRMA
1.
Mayalanmış Ev Yoğurdunun Helikobakter Pilori Eradikasyonuna Etkisi
The Effect of Fermented Homemade-Style Yogurt in Helicobacter Pylori Eradication
Şengül Aydın Yoldemir, Gulden Yuruyen
doi: 10.14744/bmj.2019.74046   2019; 6 - 2 | Sayfalar 43 - 48

2.
Lokal İleri Evre Mide Kanserlerinde Neoadjuvan Kemoterapi Sonrası Cerrahi Tedavinin Genel Sağkalım Sonuçları
Overall Survival Results with Surgical Treatment After Neoadjuvant Chemotherapy in Local Invasive Gastric Cancers
Gökhan Ertuğrul
doi: 10.14744/bmj.2019.07279   2019; 6 - 1 | Sayfalar 29 - 32

DERLEME
3.
L-Karnitin Metabolizması ve Beslenme Tedavisi İlişkisi
The Relation Between L-Carnitine Metabolism and Nutritional Therapy
Deran Dalbudak Sansar, Burcu Yavunç Yeşilkaya
doi: 10.14744/bmj.2020.21043   2021; 8 - 1 | Sayfalar 54 - 62

4.
Multiple Miyelomda Kemik Tutulumunun Tanı ve Tedavisi
Bone Pathology in Multiple Myeloma: Diagnosis and Treatment
Erhan Okay, Korhan Özkan
doi: 10.14744/bmj.2020.65365   2020; 7 - 2 | Sayfalar 70 - 74

5.
Koagülasyon Mekani̇zmaları ve Anti̇koagülan İlaçlar
The Mechanism of Coagulation and Anticoagulant Drugs
Güldem Turan
2016; 3 - 2 | Sayfalar 71 - 75

OLGU SUNUMU
6.
İlgi̇nç Bi̇r Akut Böbrek Hasarı Olgusu: Si̇stemi̇k Lupus Eri̇tematozus/Sjögren Overlap Sendromuna Sekonder Katastrofi̇k Anti̇fosfoli̇d Sendromu
An Interesting Case of Acute Kidney Injury: Catastrophic Antiphospholipid Syndrome Secondary to Systemic Lupus Erythematosus/Sjogren Overlap Syndrome
O. Akyüz, F. Türkmen, M. Güneş, M. Güldü, G. Gümrükçü, P. Güneş, A. Yörüsün
2014; 1 - 2 | Sayfalar 72 - 80

7.
Nadir Görülen Bir Piriformis Sendromu Prezantasyonu: Peroneal Nöropati
An Unusual Case of Piriformis Syndrome: Peroneal Neuropathy
Gamze Gül Güleç, Ilknur Aktaş, Feyza Ünlü Özkan, Dilşat Bayrak
doi: 10.14744/bmj.2020.29290   2020; 7 - 2 | Sayfalar 63 - 66

DERLEME
8.
Keratokonus ve Tedavisi
Keratoconus and Management
Sezen Akkaya, Yelda Özkurt, Sibel Aksoy, Aysu Karatay Arsan
2014; 1 - 2 | Sayfalar 81 - 87

9.
Uzun Süreli Proton Pompa İnhibitörü Kullanımı ve Komplikasyonları
Long-Term Proton Pump Inhibitor Use and Complications
Ali Özdemir, Nalan Okuroğlu
2015; 2 - 1 | Sayfalar 35 - 42

OLGU SUNUMU
10.
Tam Düzelme İzlenen Bir Anti-NMDA Reseptör Ensefaliti Olgusu
A Case of Anti-NMDA Receptor Encephalitis with Full Recovery
Irmak Salt, Pelin Doğan Ak, Işıl Kalyoncu Aslan, Çisil İrem Özgenç Biçer, Eren Gözke
doi: 10.14744/bmj.2020.95867   2021; 8 - 1 | Sayfalar 47 - 49

11.
Nadir Bir Vaskülopati Olgusu: Susac Sendromu
A Rare Case of Vasculopathy: Susac Syndrome
Didem Girgin, Murat Çabalar, Hacı Ali Erdoğan, Ismail Umut Onur, Kamil Hakan Kaya, Ebru Temiz, Vildan Yayla
doi: 10.14744/bmj.2021.26056   2021; 8 - 3 | Sayfalar 173 - 176

12.
Nadir Bir İnme Nedeni: Cadasil
A Rare Couse of Stroke: Cadasil
Tuba Nazlıgül, Feyza Ünlü Özkan, Ilknur Aktaş, Pınar Akpınar, Duygu Geler Gülcü, Metin Özaydın
doi: 10.15659/bogazicitip.17.05.678   2017; 4 - 2 | Sayfalar 105 - 107

ORIJINAL ARAŞTIRMA
13.
İdeal Isı Monitorizasyonu, Nasıl?
Ideal Temperature Monitoring, How?
Güldem Turan, Berna Ayanoğlu Taş, Mustafa Gazi, Emek Yılmaz, Nur Akgün
2016; 3 - 2 | Sayfalar 60 - 63

DERLEME
14.
İhmal Edilen Bir Konu ‘Onikofaji’: Tanı ve Tedavi Yaklaşımları
A Neglected Issue 'Onicophagia': Diagnosis and Treatment Approaches
Şule Gül, Çiçek Hocaoğlu
doi: 10.14744/bmj.2021.75437   2021; 8 - 2 | Sayfalar 119 - 121

ORIJINAL ARAŞTIRMA
15.
İnternal Fiksasyon Amacı ile Kullanılan Plaklar Kırık İyileşmesi Süresince Metal Yapı ve Özelliklerini Ne Ölçüde Koruyabiliyor?
Do Plates Used for Internal Fixation During Fracture Healing Maintain Their Metal Structure and Function?
Barış Yılmaz, Baran Kömür, Evrim Şirin, Erdem Aktaş, Cevat Yılmaz, Nurettin Heybeli
doi: 10.14744/bmj.2019.02996   2019; 6 - 1 | Sayfalar 18 - 21

DERLEME
16.
Ankilozan Spondilitte Laboratuar Bulguları
Laboratory Findings of Ankylosing Spondylitis
Arzu Atıcı
doi: 10.15659/bogazicitip.17.10.687   2017; 4 - 3 | Sayfalar 167 - 170

OLGU SUNUMU
17.
IL-17 İnhibisyonuyla Başarı ile Tedavi Edilen Paradoks Psoriyazis Olgu Sunumları
Successful Treatment of Paradoxical Psoriasis with IL 17 Inhibition: Case Reports
Gamze Gül Güleç, İlknur Aktaş, Feyza Ünlü Özkan, Nurdan Yurt, Eylem Emel Arıkan
doi: 10.14744/bmj.2020.74755   2020; 7 - 1 | Sayfalar 34 - 37

18.
Travma Sonrası Di̇ssosi̇yati̇f Psi̇koz: Olgu Sunumu
Trauma-Induced Di̇ssoci̇ati̇ve Psychosi̇s: A Case Report
İbrahim Gündoğmuş, Mustafa İspir, Osman Bakkal, Ayhan Algül
doi: 10.15659/bogazicitip.17.10.703   2017; 4 - 3 | Sayfalar 164 - 166

DERLEME
19.
Bariatrik Cerrahi
Bariatric Surgery
Hasan Altun, Aziz Bora Karip, Hamit Kafkas Çelik
2014; 1 - 3 | Sayfalar 122 - 126

ORIJINAL ARAŞTIRMA
20.
MRG ile Menisküs Yırtığı Tanısı Konulan Olgularda Fleksör ve Ekstansör Kuvvetlerinin Tanıdaki Değeri
The Diagnostic Value of Flexor and Extensor Forces, in Meniscus Rupture Diagnosed Cases with MRI
Taşkın Ceyhan, Ibrahim Halil Ural, Şebnem Nur Atilla, Kerem Alptekin, Halim İşsever
doi: 10.14744/bmj.2020.85866   2020; 7 - 2 | Sayfalar 51 - 57

LookUs & Online Makale