ISSN 2149-0287
Multiple Miyelomda Kemik Tutulumunun Tanı ve Tedavisi [Bosphorus Med J]
Bosphorus Med J. 2020; 7(2): 70-74 | DOI: 10.14744/bmj.2020.65365

Multiple Miyelomda Kemik Tutulumunun Tanı ve Tedavisi

Erhan Okay, Korhan Özkan
Istanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi Anabilim Dalı, İstanbul

Multiple miyelom kemiğin en sık primer tümörü olup, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki insidansı 3/100.000’dir. Plazma hücrelerinin monoklonal proliferasyonu ve kemik iliğinin infiltrasyonu ile karakterize osteolitik kemik hasarı meydana getiren bir neoplazidir. Multiple miyelom, Non-Hodgkin lenfomadan sonra en sık görülen hematolojik habis tümör iken, yaşlı popülasyonda ise en sık gözlenen primer kemik tümörüdür. Ortopedik şikayetler arasında ağrı, patolojik kırık, osteoporoz ve spinal kord basısı yer almaktadır. Asıl tedaviyi kemoterapi oluşturmaktadır. Yapılacak cerrahi girişim mümkün olduğu kadar minimal olmalı ve kemoterapi olabildiğince erken başlanmalıdır. Enfeksiyon riski gözönüne alınmalıdır. Bu derlemede multiple miyelomlu hastalarda kemik tutulumunun tanı ve tedavisinin özetlenmesi amaçlandı.

Anahtar Kelimeler: İntrameduller çivileme, kemoterapi; miyeloma; osteolitik kemik hasarı; patolojik kırık.

Bone Pathology in Multiple Myeloma: Diagnosis and Treatment

Erhan Okay, Korhan Özkan
Istanbul Medeniyet University Goztepe Education and Research Hospital, Department of Orthopaedics, Istanbul

Multiple myeloma is the most common primary bone disease. Incidence has been reported as 3/100.000 in the United States. This neoplasia is characterized by osteolytic bone destruction and monoclonal proliferation of plasma cells. Multiple myeloma is the most common haematologic malignancy after Non-Hodgkin lymphoma and the most common primary bone malignancy in elderly population. Orthopaedic complaints include pain, pathologic fracture, osteoporosis, hypercalcemia and spinal cord compression. Chemotherapy constitutes the main treatment. Surgical intervention should be as minimal as possible and chemotherapy should be started as soon as possible. The risk of infection should also be considered. This review aimed to synthesize the diagnosis and treatment of bone involvement in myeloma disease.

Keywords: Chemotherapy, intramedullary nailing; myeloma; osteolytic bone destruction; pathologic fracture.

Erhan Okay, Korhan Özkan. Bone Pathology in Multiple Myeloma: Diagnosis and Treatment. Bosphorus Med J. 2020; 7(2): 70-74

Sorumlu Yazar: Erhan Okay, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale