ISSN 2149-0287
Boğaziçi Tıp Dergisi - Bosphorus Med J: 7 (2)
Cilt: 7  Sayı: 2 - 2020
ORIJINAL ARAŞTIRMA
1.
Nüks Retina Dekolmanı Cerrahisi Sonuçlarımız ve İlk Cerrahın Sonuca Etkisi
The Outcomes of Recurrent Retinal Detachment Surgery and the Effects of the First Surgeon to the Final Outcomes
Hatice Nur Tarakçıoğlu, Abdullah Özkaya
doi: 10.14744/bmj.2020.26928  Sayfalar 39 - 44

2.
Helikobakter Pilori Eradike Edilen Hastaların Takibinde, Trombosit Sayısı, PDW ve MPV Değerinin Önemi
The Importance of Platelet Count, PDW and MPV Value in the Follow-up of Patients with Helicobacter Pylori Eradication
Özgür Altun, Mustafa Özcan
doi: 10.14744/bmj.2020.30602  Sayfalar 45 - 50

3.
MRG ile Menisküs Yırtığı Tanısı Konulan Olgularda Fleksör ve Ekstansör Kuvvetlerinin Tanıdaki Değeri
The Diagnostic Value of Flexor and Extensor Forces, in Meniscus Rupture Diagnosed Cases with MRI
Taşkın Ceyhan, Ibrahim Halil Ural, Şebnem Nur Atilla, Kerem Alptekin, Halim İşsever
doi: 10.14744/bmj.2020.85866  Sayfalar 51 - 57

4.
Tip II Diabetes Mellituslu Hastalarda Düşük Molekül Ağırlıklı Heparinin Mikroalbuminüri Düzeylerine Etkisi
The Effects of Low Molecular Weight Heparin on Microalbuminuria in Patients with Type II Diabetes Mellitus
Meltem Sertbaş, Mutlu Niyaz, Güven Çetin, Nalan Okuroğlu, Yaşar Sertbaş
doi: 10.14744/bmj.2020.02419  Sayfalar 58 - 62

OLGU SUNUMU
5.
Nadir Görülen Bir Piriformis Sendromu Prezantasyonu: Peroneal Nöropati
An Unusual Case of Piriformis Syndrome: Peroneal Neuropathy
Gamze Gül Güleç, Ilknur Aktaş, Feyza Ünlü Özkan, Dilşat Bayrak
doi: 10.14744/bmj.2020.29290  Sayfalar 63 - 66

6.
“Fıçıdaki Adam Sendromu” ile Prezante Olan ALS Olgusu
An ALS Case Presented with “Man in the Barrel Syndrome”
Hatice Ferhan Kömürcü, Ömer Anlar
doi: 10.14744/bmj.2020.57431  Sayfalar 67 - 69

DERLEME
7.
Multiple Miyelomda Kemik Tutulumunun Tanı ve Tedavisi
Bone Pathology in Multiple Myeloma: Diagnosis and Treatment
Erhan Okay, Korhan Özkan
doi: 10.14744/bmj.2020.65365  Sayfalar 70 - 74

LookUs & Online Makale