ISSN 2149-0287
Keratokonus ve Tedavisi [Bosphorus Med J]
Bosphorus Med J. 2014; 1(2): 81-87

Keratokonus ve Tedavisi

Sezen Akkaya, Yelda Özkurt, Sibel Aksoy, Aysu Karatay Arsan
Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göz Hastalıkları Kliniği

Keratokonus bilateral, asimetrik ve inflamatuar olmayan ilerleyici, yüksek miyopi ve astigmatizmaya neden olan kornea ektazisidir. Birçok tedavi seçenekleri arasında gözlükle düzeltme, kontakt lens takılması, kollajen çapraz bağlanma, intrakorneal halka takılması ve en son olarak keratoplasti bulunmaktadır. Kollajen çapraz bağlanma korneanın ektatik hastalıklarında geniş kullanım alanı bulmaya başlamıştır. Sert kontakt lensler astigmatizmayı azaltmak ve görmeyi arttırmak için sıkça kullanılmaktadır. Çeşitli lens seçenekleri mevcuttur. Yumuşak kontakt lensler, sert gaz geçirgen kontakt lensler, piggy back kontakt lensler, hibrid kontakt lensler, skleral ve yarı skleral kontakt lensler keratokonus tedavisinde kullanılmaktadır. Cerrahi tedavi seçenekleri olarak intrakorneal halka takılması ve son aşamada keratoplasti bulunmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Keratonus tedavisi, kontakt lensler, kollagen çapraz bağlama

Keratoconus and Management

Sezen Akkaya, Yelda Özkurt, Sibel Aksoy, Aysu Karatay Arsan
Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göz Hastalıkları Kliniği

Keratoconus is a bilateral, asymmetrıc and noninflammatory progressive thinning process that leads to ectasia of the cornea, causing high myopia and astigmatism. Many treatment choices include spectacle correction, contact lens wear,collagen cross linking, intracorneal ring segments implantation and finally keratoplasty. Collagen crosslinking has been widely used in ectatic disease of the cornea. Rigid Contact lenses are commonly used to reduce astigmatism and incrase vision. There are various types of lenses are available. Soft contact lenses, rigid gas permeable contact lenses, piggyback contact lenses, hybrid contact lenses and scleral-semiscleral contact lenses are use for keratoconus management. The surgical option is intracorneal ring segments and finally keratoplasty.

Keywords: Keratoconus, management, contact lenses, collagen cross linking

Sezen Akkaya, Yelda Özkurt, Sibel Aksoy, Aysu Karatay Arsan. Keratoconus and Management. Bosphorus Med J. 2014; 1(2): 81-87

Sorumlu Yazar: Sezen Akkaya, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale