ISSN 2149-0287
Boğaziçi Tıp Dergisi - Bosphorus Med J: 1 (2)
Cilt: 1  Sayı: 2 - 2014
1.
BMJ 2014-2 Full Issue
BMJ 2014-2 Full Issue

Sayfa 
Makale Özeti |Tam Metin PDF

ORIJINAL ARAŞTIRMA
2.
Tiroidektomi Sonrası Laringoskopide Remifentanil İnfüzyonu
Remifentanil Infusion During Laringoscopy Following Thyroidectomy
Güldem Turan, Fatih Koç, Sıddıka Batan, Filiz Ormancı, Asu Özgültekin, Osman Ekinci
Sayfalar 44 - 48

3.
Apache II Mortalite Tahmininde III. Basamak Yoğun Bakımda Yeterli midir?
Is Apache II Efficient Enough at Mortality Prediction for III’rd Step Intensive Care Unit?
Ceren Şanlı Karip, Fatma Nur Akgün, Arzu Yıldırım Ar, Yıldız Yiğit Kuplay, Firdevs Karadoğan, Cansu Akın, Bora Karip
Sayfalar 49 - 53

4.
Kronik Hepatit B Hastalarında Pegile İnterferon Alfa 2a ve Adefovir Dipivoksil Tedavilerinin Karşılaştırılması
Comparison of Adefovir Dipivoxil and Pegylated Interferon Alpha 2a Treatment in Chronic Hepatitis B Patients (Comparison of Adefovir Dipivoxil and Pegylated Interferon Alpha 2a Treatment)
Pınar Korkmaz, Gaye Usluer, İlhan Özgüneş, Elif Doyuk Kartal, Saygın Nayman Alpat, Nurettin Erben
Sayfalar 54 - 59

5.
Osteoporotik Hastalarda D vitamini Düzeyinin Denge ve Mobiliteye Etkisinin Kısa Fiziksel Performans Baterisi ile Değerlendirilmesi
Determination of The Effects of Vitamin D Level on Balance and Mobility by Short Physical Performance Battery in Patients with Osteoporosis
Pınar Akpınar, Kübra Neslihan Kurt, Betül Sevinç, Duygu Geler Külcü, Feyza Ünlü; Özkan, İlknur Aktaş
Sayfalar 60 - 65

6.
Yaşa Bağlı Makula Dejenerasyonu Sonucu Oluşan Koroidal Neovasküler Membranda Fotodinamik Tedavi ile Kombine Edilmiş Ranibizumab Tedavisinin Tek Başına Ranibizumab Tedavisi ile Karşılaştırılması
Combined Photodynamic Therapy-Intravitreal Ranibizumab Versus Only Intravitreal Ranibizumab in Treatment of Coroidal Neovascular Membrane Associated with Age-releated Macular Degeneration
Gökçen Baş Eratlı, Yelda Özkurt, Tomris Şengör, Suat Alçı, Tayfun Şahin
Sayfalar 66 - 71

OLGU SUNUMU
7.
İlgi̇nç Bi̇r Akut Böbrek Hasarı Olgusu: Si̇stemi̇k Lupus Eri̇tematozus/Sjögren Overlap Sendromuna Sekonder Katastrofi̇k Anti̇fosfoli̇d Sendromu
An Interesting Case of Acute Kidney Injury: Catastrophic Antiphospholipid Syndrome Secondary to Systemic Lupus Erythematosus/Sjogren Overlap Syndrome
O. Akyüz, F. Türkmen, M. Güneş, M. Güldü, G. Gümrükçü, P. Güneş, A. Yörüsün
Sayfalar 72 - 80

DERLEME
8.
Keratokonus ve Tedavisi
Keratoconus and Management
Sezen Akkaya, Yelda Özkurt, Sibel Aksoy, Aysu Karatay Arsan
Sayfalar 81 - 87

LookUs & Online Makale