ISSN 2149-0287
Boğaziçi Tıp Dergisi Supraorbital Nevralji: Olgu Sunumu [Bosphorus Med J]
Bosphorus Med J. 2019; 6(3): 103-104 | DOI: 10.14744/bmj.2019.62634

Supraorbital Nevralji: Olgu Sunumu

Hatice Ferhan Kömürcü, Eren Gözke
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Anabilim Dalı, İstanbul, Turkey

Supraorbital nevralji (SON), frontal bölgede supraorbital sinirin yayıldığı alanda şimşek çakması gibi ifade edilen ağrı ve parestezi ile karakterize, nadir görülen bir nevralji tipidir. SON için “International Classification of Headache Disorder-2”de şu kriterler belirlenmiştir; 1) Alında, supraorbital çukurda ağrı; 2) Supraorbital çukur ve supraorbital sinir trasesinde hassasiyet; 3) Semptomlarda supraorbital sinir blokajı ile kesin, ancak geçici rahatlama olması. Hipoestezi, parestezi ve allodini gibi duysal disfonksiyonlar ve tipik nevraljik özellikler vardır. Burada SON tanısı koyduğumuz ve spontan olarak şikayetleri düzelen bir olguyu sunuyoruz.

Anahtar Kelimeler: Ağrı, başağrısı, supraorbital nevralji

Supraorbital Neuralgia: Case Report

Hatice Ferhan Kömürcü, Eren Gözke
University of Health Sciences, İstanbul Fatih Sultan Mehmet Training and Research Hospital, Department of Neurology, İstanbul, Turkey

Supraorbital neuralgia (SON) is a rare type of neuralgia characterized by persistent pain over the supraorbital region and forehead along with shock like paresthesia in the distribution of the supraorbital nerve. SON is defined by the “International Classification of Headache Disorder-2” by the following three criteria: 1) Pain on the supraorbital notch, forehead; 2) Tenderness in the supraorbital notch and in the area supplied by the supraorbital nerve; 3) Absolute-but transitory-relief of symptoms upon supraorbital nerve blockage. Sensory dysfunctions, such as hypoesthesia, paresthesia and allodynia and typical neuralgic features, may be present. Herein, we present a patient with supraorbital neuralgia who spontaneously resolved.

Keywords: Pain, headache, supraorbital neuralgia

Hatice Ferhan Kömürcü, Eren Gözke. Supraorbital Neuralgia: Case Report. Bosphorus Med J. 2019; 6(3): 103-104

Sorumlu Yazar: Hatice Ferhan Kömürcü, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale