ISSN 2149-0287
Boğaziçi Tıp Dergisi İlgi̇nç Bi̇r Akut Böbrek Hasarı Olgusu: Si̇stemi̇k Lupus Eri̇tematozus/Sjögren Overlap Sendromuna Sekonder Katastrofi̇k Anti̇fosfoli̇d Sendromu [Bosphorus Med J]
Bosphorus Med J. 2014; 1(2): 72-80

İlgi̇nç Bi̇r Akut Böbrek Hasarı Olgusu: Si̇stemi̇k Lupus Eri̇tematozus/Sjögren Overlap Sendromuna Sekonder Katastrofi̇k Anti̇fosfoli̇d Sendromu

O. Akyüz1, F. Türkmen1, M. Güneş1, M. Güldü1, G. Gümrükçü2, P. Güneş2, A. Yörüsün3
1Haydarpaşa Numune EAH, İç Hastalıkları Kliniği, İstanbul
2Haydarpaşa Numune EAH, Patoloji Bölümü, İstanbul
3Haydarpaşa Numune EAH, Dermatoloji Kliniği, İstanbul

Antifosfolipid sendromu (AFS), vasküler tromboz veya gebelik komplikasyonları ile kendini gösteren; antifosfolipid antikorlarının (AFL) sürekli pozitifliği ile karakterize otoimmün bir sendromdur. Siyanoz ve akut böbrek hasarıyla kliniğimize başvuran hasta Sistemik Lupus Eritematozus SLE/Sjögren overlap sendromuna sekonder KAFS olarak değerlendirildi. Literatürde olgu sayısının azlığı sebebiyle incelemeyi uygun gördük.

Anahtar Kelimeler: Sistemik lupus eritematozus, tromboz, katastrofik antifosfolipid sendromu.

An Interesting Case of Acute Kidney Injury: Catastrophic Antiphospholipid Syndrome Secondary to Systemic Lupus Erythematosus/Sjogren Overlap Syndrome

O. Akyüz1, F. Türkmen1, M. Güneş1, M. Güldü1, G. Gümrükçü2, P. Güneş2, A. Yörüsün3
1Haydarpaşa Numune EAH, İç Hastalıkları Kliniği, İstanbul
2Haydarpaşa Numune EAH, Patoloji Bölümü, İstanbul
3Haydarpaşa Numune EAH, Dermatoloji Kliniği, İstanbul

Antiphospholipid syndrome is an autoimmune syndrome presenting with vascular thrombosis or pregnancy complications and it is characterized by persistent positive antiphospholipid antibodies. The patient presenting with cyanosis and acute kidney injury was considered as CAPS secondary to SLE/ Sjogren overlap syndrome. We decided to examine this case due to low number of cases in literature.

Keywords: Systemic lupus erythematosus, thrombosis, catastrophic antiphospholipid syndrome.

O. Akyüz, F. Türkmen, M. Güneş, M. Güldü, G. Gümrükçü, P. Güneş, A. Yörüsün. An Interesting Case of Acute Kidney Injury: Catastrophic Antiphospholipid Syndrome Secondary to Systemic Lupus Erythematosus/Sjogren Overlap Syndrome. Bosphorus Med J. 2014; 1(2): 72-80

Sorumlu Yazar: O. Akyüz, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale