ISSN 2149-0287
Boğaziçi Tıp Dergisi IL-17 İnhibisyonuyla Başarı ile Tedavi Edilen Paradoks Psoriyazis Olgu Sunumları [Bosphorus Med J]
Bosphorus Med J. 2020; 7(1): 34-37 | DOI: 10.14744/bmj.2020.74755

IL-17 İnhibisyonuyla Başarı ile Tedavi Edilen Paradoks Psoriyazis Olgu Sunumları

Gamze Gül Güleç1, İlknur Aktaş1, Feyza Ünlü Özkan1, Nurdan Yurt2, Eylem Emel Arıkan2
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği, İstanbul
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Dermatoloji Kliniği, İstanbul

Anti tümör nekrosis faktör (TNF) tedavi başlandıktan sonra görülen yeni başlangıçlı psoriyatik cilt lezyonlarına veya mevcut psoriyazis varlığında psoriyatik cilt lezyonlarında kötüleşmeye paradoksal psoriyazis (PPs) denir. Anti-TNF tedavi alan hastaların %2-5’inde görülür (1). Anti-TNF’lerin ortak bir yan etkisidir ve anti-TNF ajanların endike olduğu tüm hastalıklarda ortaya çıkabilir (2). Tedavi başlangıcından birkaç gün ya da yıllar sonra görülebilir. Anti-TNF tedavinin kesilmesi, biyolojik ajanın değiştirilmesi veya devam edilerek adjuvan tedavi eklenmesi tedavi seçenekleri arasındadır. İnterlökin-17 inhibisyonu ile PPs'de ve romatolojik hastalık aktivitesinde azalma sağlanabilmektedir. Bu yazıda PPs gelişen üç olgunun tedavi süreçlerini ve secukinumab tedavisi ile sağlanan remisyonu tartışmayı amaçladık.

Anahtar Kelimeler: Anti-TNF, IL-17 inhibisyonu; paradoks psöriyazis; secukinumab.

Successful Treatment of Paradoxical Psoriasis with IL 17 Inhibition: Case Reports

Gamze Gül Güleç1, İlknur Aktaş1, Feyza Ünlü Özkan1, Nurdan Yurt2, Eylem Emel Arıkan2
1Health Sciences University, Fatih Sultan Mehmet Training And Research Hospital, Department Of Physical Medicine And Rehabilitation, İstanbul
2Health Sciences University, Fatih Sultan Mehmet Training And Research Hospital, Department Of Dermatology, İstanbul

Paradoxical psoriasis (PPs) is new-onset psoriatic skin lesions or worsening of the existing psoriatic skin lesions during anti-TNF therapy. PPs occurs in 2-5% of patients using anti TNF drugs (1). It is a class effect of anti-TNF agents rather than a drug effect and has been observed with all diseases for which TNF-a inhibitors are indicated (2). The time between the starting treatment and the appearance of lesions can range from a few days to years. Discontinuation of anti-TNF therapy, replacement of biological agents, or continued adjuvant therapy are among the treatment options. Inhibition of IL17 can lead to a decrease in PPs and rheumatic disease activity. We aimed to discuss the treatment process and secukinumab in three cases in PPs and to discuss the remission with IL-17 inhibition.

Keywords: Anti-TNF, IL17 inhibition; paradoxical psoriasis; secukinumab.

Gamze Gül Güleç, İlknur Aktaş, Feyza Ünlü Özkan, Nurdan Yurt, Eylem Emel Arıkan. Successful Treatment of Paradoxical Psoriasis with IL 17 Inhibition: Case Reports. Bosphorus Med J. 2020; 7(1): 34-37

Sorumlu Yazar: Gamze Gül Güleç, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale