ISSN 2149-0287
Boğaziçi Tıp Dergisi Nadir Bir İnme Nedeni: Cadasil [Bosphorus Med J]
Bosphorus Med J. 2017; 4(2): 105-107 | DOI: 10.15659/bogazicitip.17.05.678

Nadir Bir İnme Nedeni: Cadasil

Tuba Nazlıgül1, Feyza Ünlü Özkan1, Ilknur Aktaş1, Pınar Akpınar1, Duygu Geler Gülcü1, Metin Özaydın2
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Fatih Sultan Mehmet Eğt. ve Arş. Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul

CADASIL (Cerebral Autosomal Dominant Arteriopathy with Subcortical Infarcts and Leukoencephalopathy/Serebral otozomal dominant arteriyopati ile subkortikal enfarktlar ve lökoensefalopati) Notch3 gen mutasyonundan kaynaklanan, bir serebral küçük damar hastalığıdır. Başlıca klinik bulguları geçici iskemik atak, inme, auralı migren, psikiyatrik semptomlar, erken başlangıçlı demans ve epileptik nöbetler şeklindedir. CADASIL genç inmenin önemli nedenlerinden biri olarak kabul edilmektedir. Erken yaşlarda ortaya çıkan ve ailesel özellik gösteren serebrovasküler olaylarda ayırıcı tanıda düşünülmelidir. Etkilenmiş bireyler tespit edilerek diğer aile üyelerinin de genetik danışmanlık alması sağlanmalıdır. Bu vaka sunumunda Notch3 gen analiziyle CADASIL tanısını doğruladığımız genç iskemik inme atağı geçiren bir olguyu paylaştık.

Anahtar Kelimeler: cadasil, genç; inme

A Rare Couse of Stroke: Cadasil

Tuba Nazlıgül1, Feyza Ünlü Özkan1, Ilknur Aktaş1, Pınar Akpınar1, Duygu Geler Gülcü1, Metin Özaydın2
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Fatih Sultan Mehmet Eğt. ve Arş. Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul

CADASIL (Cerebral autosomal dominant arteriopathy with subcortical infarcts and leukoencephalopathy) is a cerebral small vessel disease caused by mutations in the Notch3 gene. The major clinical manifestations of CADASIL are transient ischemic attack, stroke, migraine with aura, psychiatric symptoms, early onset demantia and epileptic seizures. CADASIL is one of the important causes of stroke in young. CADASIL should be considered in young patients with stroke with a positive family history, thus identification of affected patients would enable family members to seek genetic counselling. In this report, we present a young patient with ischemic stroke that we established the diagnosis of CADASIL by Notch3 gene analysis.

Keywords: cadasil, young; stroke

Tuba Nazlıgül, Feyza Ünlü Özkan, Ilknur Aktaş, Pınar Akpınar, Duygu Geler Gülcü, Metin Özaydın. A Rare Couse of Stroke: Cadasil. Bosphorus Med J. 2017; 4(2): 105-107

Sorumlu Yazar: Tuba Nazlıgül
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale