ISSN 2149-0287
Nadir Bir Vaskülopati Olgusu: Susac Sendromu [Bosphorus Med J]
Bosphorus Med J. 2021; 8(3): 173-176 | DOI: 10.14744/bmj.2021.26056

Nadir Bir Vaskülopati Olgusu: Susac Sendromu

Didem Girgin1, Murat Çabalar2, Hacı Ali Erdoğan1, Ismail Umut Onur3, Kamil Hakan Kaya4, Ebru Temiz5, Vildan Yayla1
1Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği, İstanbul
2Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Nöroloji Kliniği, İstanbul
3Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göz Kliniği, İstanbul
4Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz Kliniği, İstanbul
5Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöropsikiyatri Polikliniği, İstanbul

Susac sendromu (SS), ensefalopati, retinopati ve işitme kaybı ile karakterize nadir bir hastalıktır. Tanıda akla gelmeli ve vaskülopati ayırıcı tanısında dikkate alınmalıdır. Hastalığın ilerlemesini durduracağından ve kalıcı sakatlığı önleyebileceğinden erken tanı önemlidir. Bu vaka sunumunda, SS tanısı alan 32 yaşında erkek bir hastada erken tanının önemi, tanı kriterleri ve tedavide kullanılan steroid ve diğer sitotoksik ilaçların kombinasyonu da dahil olmak üzere agresif bir terapötik yaklaşımın önemi vurgulandı.

Anahtar Kelimeler: Ensefalopati, işitme kaybı; retinal arter dal okluzyonu; Susac sendromu.

A Rare Case of Vasculopathy: Susac Syndrome

Didem Girgin1, Murat Çabalar2, Hacı Ali Erdoğan1, Ismail Umut Onur3, Kamil Hakan Kaya4, Ebru Temiz5, Vildan Yayla1
1Bakirkoy Dr. Sadi Konuk Training and Research Hospital Neurology Clinic, Istanbul, Turkey
2Clinics of Neurology, Basaksehir Cam and Sakura City Hospital, Istanbul, Turkey
3Bakirkoy Dr. Sadi Konuk Training and Research Hospital Ophthalmology Clinic, Istanbul, Turkey
4Bakirkoy Dr. Sadi Konuk Training and Research Hospital, Department of Otorhinolaryngology - Head and Neck Surgery, Istanbul, Turkey
5Bakirkoy Dr. Sadi Konuk Training and Research Hospital Neuropsychiatry Outpatient Clinic, Istanbul, Turkey

Susac syndrome (SS) is a rare disease characterized by encephalopathy, retinopathy and hearing loss. It should be considered in diagnosis and should be taken into consideration in the differential diagnosis of vasculopathy. An early diagnosis which can stop the progression of the disease and prevent permanent disability is important. Herein, we reported a case of Susac syndrome in a 32-year-old man. We emphasized the importance of early diagnosis, the criteria for diagnosis, and the importance of an aggressive therapeutic approach, including a combination of steroids and other cytotoxic drugs.

Keywords: Encephalopathy, hearing loss; branch retinal artery occlusion; Susac syndrome.

Didem Girgin, Murat Çabalar, Hacı Ali Erdoğan, Ismail Umut Onur, Kamil Hakan Kaya, Ebru Temiz, Vildan Yayla. A Rare Case of Vasculopathy: Susac Syndrome. Bosphorus Med J. 2021; 8(3): 173-176

Sorumlu Yazar: Murat Çabalar, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale