ISSN 2149-0287
Drug Related Thyroid Myopathy: Hoffmann’s Syndrome Case Report [Bosphorus Med J]
Bosphorus Med J. 2022; 9(4): 276-278 | DOI: 10.14744/bmj.2022.09226

Drug Related Thyroid Myopathy: Hoffmann’s Syndrome Case Report

Cansu Gülcihan Türkok, Okan Aksahin, Ceyda Dogan, Mehmet Güney Şenol, Mehmet Fatih Özdağ
Sultan Abdülhamit Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Bölümü, İstanbul, Türkiye

Hipotiroidi, doku düzeyinde tiroid hormonu yetersizliği veya nadiren etkisizliği sonucu ortaya çıkan, metabolik yavaşlama ile giden bir hastalıktır. Hipotiroidi miyopatisi bu endokrin hastalığın seyri süresince gelişen bir kas hastalığıdır. Bu hastalık yaygın kas güçsüzlüğü, kas ağrıları ve kramplar ile karakterize olmaktadır. Bu olguda hipotiroidi miyopatisine bağlı gelişen Hoffmann sendromlu bir hastanın klinik, laboratuvar bulguları ve düzenlenen hormon replasman tedavisine verdiği iyi yanıt aktarılmaktadır. İki yıl önce Graves hastalığı tanısı alan 22 yaşında erkek hasta, 1,5 yıl önce tirotoksikoz nedeniyle bilateral tiroidektomi operasyonu geçirmiştir. Tarafımıza başvurusunda 150 mcg/gün L-tiroksin kullanmaktaydı. Hastanın öyküsünde iki ay önce vücut geliştirme amacıyla doktor tavsiyesi olmadan kendisine intramusküler hormon tedavisi uygulandığı öğrenildi. İki ay önceki metil-testosteron kullanımından üç hafta sonra başlayan ve bir aydır artarak devam etmekte olan yaygın kas krampları, güçsüzlük, kas ağrısı şikayetleri ile tarafımıza başvurdu. Laboratuvar bulgularında sT3, sT4 düzeyi düşük, tiroid stimülan hormon ve kreatinin kinaz düzeyi yüksek saptandı. Proksimal kaslarda belirgin hipertrofik görünümü olan hastaya Hoffmann sendromu tanısı koyularak levotiroksin tedavisi 250 mcg/gün olarak düzenlendi. Hastanın takipleri sırasında klinik ve laboratuvar bulgularında tam düzelme gözlenmiş olup takip ve tedavisi devam etmektedir.

Anahtar Kelimeler: Hoffmann sendromu, hipotiroidi, miyopati, metiltestosteron.

İlaç İlişkili Tiroid Miyopati: Hoffmann Sendromu Olgu Sunumu

Cansu Gülcihan Türkok, Okan Aksahin, Ceyda Dogan, Mehmet Güney Şenol, Mehmet Fatih Özdağ
Department of Neurology, Sultan Abdülhamit Han Training and Research Hospital, İstanbul, Türkiye

Hypothyroid myopathy is a muscle disease with endocrine disease related abnormal hormone levels and Hoffman’s syndrome is a rare form of hypothyroid myopathy. The disease commonly involves muscle weakness, muscle pain, and cramps. In this case, we talked about the clinical and laboratory findings and his good response to hormone replacement therapy of a patient with Hoffmann syndrome who developed due to hypothyroidism myopathy. A 22-year-old male patient, diagnosed with graves 2 years ago, after that he had a bilateral thyroidectomy surgery 1.5 years ago, has been still using L-thyroxine 150 mcg/day. In the patient’s history, it was learned that intramuscular hormone therapy was administered to his 2 months ago for bodybuilding purposes without the doctor’s advice. When he applied to us, he was suffering from widespread muscle cramps, muscle pain, and weakness for 1 month. It is learned that he had methyltestosterone injection 2 months ago and after 3 weeks of injections, symptoms had been showed up. In laboratory findings, while sT3, sT4 levels were low, TSH and CK levels were high. On examinations, muscle hypertrophy was more specifically seen on proximal muscles. He is diagnosed with Hoffmann’s Syndrome and L thyroxine treatment has rearranged from 150 mcg/day to 250 mcg/day. During the follow-up of the patient, complete improvement was observed in the clinical and laboratory findings and the follow-up, and treatment continues.

Keywords: Hoffman’s syndrome, hypothyroid, methyl testosterone, myopathy.

Cansu Gülcihan Türkok, Okan Aksahin, Ceyda Dogan, Mehmet Güney Şenol, Mehmet Fatih Özdağ. İlaç İlişkili Tiroid Miyopati: Hoffmann Sendromu Olgu Sunumu. Bosphorus Med J. 2022; 9(4): 276-278

Sorumlu Yazar: Cansu Gülcihan Türkok, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale