ISSN 2149-0287
Acil Göz Kliniğine Başvuran Çocuk Hastaların Epidemiyolojik Olarak İncelenmesi [Bosphorus Med J]
Bosphorus Med J. 2018; 5(2): 58-61 | DOI: 10.15659/bogazicitip.18.10.901

Acil Göz Kliniğine Başvuran Çocuk Hastaların Epidemiyolojik Olarak İncelenmesi

Ayşin Tuba Kaplan, Nilüfer Zorlutuna Kaymak, Nesrin Tutaş Günaydın, Ayşe Yeşim Oral, Şaban Şimşek
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göz Kliniği, Kartal, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmada göz rahatsızlığı nedeniyle acil göz servisimize başvuran çocuk hastaları epidemiyolojik yönden incelemeyi amaçladık.


YÖNTEM ve GEREÇLER: Haziran 2017 – Ocak 2018 tarihleri arasında Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göz Kliniğine acil göz rahatsızlığı nedeniyle başvuran 18 yaş altı hastaların bilgisayar kayıtları geriye dönük olarak incelendi. Hastaların yaş, cinsiyet gibi demografik özellikleri, etkilenen göz, hastalığın tanısı, travma sebepleri, travmaya sebep olan materyaller ve tedavi metodları SPSS 20 kullanılarak istatistiksel olarak incelendi.
BULGULAR: Çalışmamızda göz acil servisine başvuran 0-18 yaş aralığındaki 1296 hasta retrospektif olarak incelendi. Kayıtları eksik olan hastalar çalışma dışı bırakıldı. Çalışmamıza dahil edilen olguların 770’i (%59.4) erkek çocuk, 526’sı (%40.6) kız çocuk idi. Yaşları 0-18 yaş (ortalama 8.75 ) aralığında olup, en sık başvuran yaş grubunun 0-2 yaş aralığında olduğu görüldü. En çok etkilenen gözün, %42.8 ile
sol göz olduğu kayıt edilirken, sağ gözün etkilenme sıklığı %39.6 oranında, her iki gözün aynı anda etkilenme sıklığı ise %17.6 oranında
izlendi. En sık başvuru sebebi konjonktivit (%39.7) olarak saptanırken ikinci sırada %24.5’lik oranla göz travmaları takip etmiştir. Hastaların %97.3’üne medikal tedavi uygulanırken %2.7‘sinde cerrahi tedavi gerekmiştir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Acil servise başvuran çocuk hastaların tanıları incelendiğinde erişkinler kadar geniş bir tanı serisi olduğunu gördük. Ayrıca çocukların travmaya maruz kalma ihtimalleri yüksek olduğundan kaza ve yaralanma sıklığını azaltmak için hem alınacak tedbirlerin hem de
eğitimin önemli bir yeri olduğunu düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: pediatrik, epidemiyoloji, acil, travma

Epidemiological Evaluation of Pediatric Patients Admitted to the Emergency Ophthalmology Clinic

Ayşin Tuba Kaplan, Nilüfer Zorlutuna Kaymak, Nesrin Tutaş Günaydın, Ayşe Yeşim Oral, Şaban Şimşek
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göz Kliniği, Kartal, İstanbul

INTRODUCTION: In this study, our purpose was to evaluate the epidemiological features of pediatric patients with ocular complaints who were admitted to the emergency department of our ophthalmology clinic.


METHODS: The records of pediatric patients under 18 years of age who were admitted to the Health Sciences University Dr. Lütfi Kırdar Kartal Training and Research Hospital emergency department with ocular complaints between June 2017 and January 2018, were retrospectively analyzed. We evaluated the patients’ demographic characteristics such as age and gender, as well as their affected eye, ocular pathologies, causes of trauma, causative materials, and treatment methods. Data were statistically evaluated with SPSS version 20.0.
RESULTS: In our study, 1296 patients between 0-18 years of age were retrospectively analyzed. Patients with missing records have been
excluded from the study. Of the patients who were included, 770 (59.4%) were male and 526 (40.6%) were female. Among the age range of 0-18 years, the mean was 8.75 years of age, and the majority of cases were in the 0-2 age group. In the greatest number of incidents, the left eye was solely affected with 42.8%, it was the right eye only in 39.6% of the cases, and both eyes were affected in 17.6% of the cases. The most common diagnosis was conjunctivitis (39.7%) and the se- cond most was ocular trauma with a rate of 24.5%. Of the patients, 97.3% were treated with medical therapy, and 2.7% needed surgical therapy.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Our study demonstrates that pediatric ophthalmic emer- gency diagnoses are as wide in variety as those of adults. We also think that taking more precautions and providing better education may prove itself crucial in preventing the greater number of ophthal- mic injuries in the pediatric group, which has a high frequency of trauma.

Keywords: pediatric, epidemiology, emergency, trauma

Ayşin Tuba Kaplan, Nilüfer Zorlutuna Kaymak, Nesrin Tutaş Günaydın, Ayşe Yeşim Oral, Şaban Şimşek. Epidemiological Evaluation of Pediatric Patients Admitted to the Emergency Ophthalmology Clinic. Bosphorus Med J. 2018; 5(2): 58-61

Sorumlu Yazar: Ayşin Tuba Kaplan, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale