ISSN 2149-0287
Ön Çapraz Bağ Yaralanmaları ve Tedavisi [Bosphorus Med J]
Bosphorus Med J. 2018; 5(2): 72-75 | DOI: 10.15659/bogazicitip.18.10.987

Ön Çapraz Bağ Yaralanmaları ve Tedavisi

Ömer Can Özkan, Burak Yağmur Öztürk
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Fatih Sultan Mehmet Eğitim veAraştırma Hastanesi, Ortopedi ve TravmatolojiKliniği,İstanbul

Ön çapraz bağ, diz stabilitesinde önemli role sahip olan bir yapıdır. Ön çapraz bağ yaralanmaları, dizde güvensizlik hissi ve ağrıya neden olmakta; cerrahi tedavi ise bu şikayetleri ortadan kaldırıp, diz eklemi fonksiyonalitesini tekrar elde etmek amacı ile uygulanmaktadır. Bu derlemede ön çapraz bağ anatomisi ve fonksiyonu ile ön çapraz bağ yaralanmasında uygulanan güncel tedavi prensipleri ve seçenekleri özetlenmektedir.

Anahtar Kelimeler: ön çapraz bağ yaralanması, ön çapraz bağ rekonstrüksiyonu, hamstring greftleri, allogref

Anterior Cruciate Ligament Injuries and Their Treatment

Ömer Can Özkan, Burak Yağmur Öztürk
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Fatih Sultan Mehmet Eğitim veAraştırma Hastanesi, Ortopedi ve TravmatolojiKliniği,İstanbul

The anterior cruciate ligament is a structure with important functions in knee stability. The injuries of the anterior cruciate ligament cause a sense of instability and pain in the knee, and the aim of a surgical intervention is to treat these symptoms and recover the functionality of the knee joint. In this review, the anatomy and the function of the anterior cruciate ligament are summarized, and contemporary treatment principles and options considered.

Keywords: anterior cruciate ligament injury, anterior cruciate reconstruction, hamstring grafts, allograft

Ömer Can Özkan, Burak Yağmur Öztürk. Anterior Cruciate Ligament Injuries and Their Treatment. Bosphorus Med J. 2018; 5(2): 72-75

Sorumlu Yazar: Ömer Can Özkan, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale