ISSN 2149-0287
Yoğun Bakımda Postoperatif Bronşiyal Baryum Aspirasyonu [Bosphorus Med J]
Bosphorus Med J. 2018; 5(2): 62-64 | DOI: 10.15659/bogazicitip.18.10.928

Yoğun Bakımda Postoperatif Bronşiyal Baryum Aspirasyonu

Serkan Uçkun, Tamer Kuzucuoğlu, Feriha Temizel
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, İstanbul

Baryum sülfat (BS) kullanımı, düşük osmolalitesi ve önemli bir yan etkisi olmaması nedeniyle yutma bozukluklarının teşhisinde ve bronş aspirasyonu sırasında tercih edilen inert bir maddedir. BS; mukozadan emilimi olmadığı için güvenli kabul edilmekte ve tıpta yaygın olarak kullanılmaktadır. BS’nin yanlışlıkla aspirasyonu sık görülmekte ve genellikle de sessiz seyir etmektedir. Yoğun bakım ünitesinde (YBÜ) hasta bakımı sırasında beslenmenin zamanı, hastanın pozisyonu ve klinik durumunun yakın takibi ile olası komplikasyonların azalacağını düşünmekteyiz. Bu olgu sunumunda, 75 yaşında ve anestezi risk grubu Amerikan Anesteziyolojistler Derneği Skoru 3 olan hastanın total
tiroidektomi operasyonu sonrası postoperatif YBܒdeki beslenmesi sırasında oluşan BS aspirasyonu anlatıldı ve literatürden elde edilen verilerle birlikte tartışıldı.

Anahtar Kelimeler: aspirasyon, baryum sülfat, yoğun bakım.

Postoperative Bronchial Barium Aspiration in Intensive Care Unit

Serkan Uçkun, Tamer Kuzucuoğlu, Feriha Temizel
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, İstanbul

Barium sulfate (BS) is an inert substance widely used in the detection of swallowing abnormalities and during bronchial aspirations, due to having no significant side effects and a low osmolality. BS is considered to be safe, as it has no mucosal absorption, and it is widely used in medicine. The accidental aspiration of BS has been recognized frequently, and the course after this event mostly remains silent. Herein, we think that, during patient care in intensive care units (ICU), the time of feeding, the position of the patient and a close follow-up of the clinical
course should decrease the rate of possible complications. In this case report, an incident of BS aspiration during post-operative feeding in the ICU after undergoing total thyroidectomy surgery was described in a 75-year-old patient with the anesthesia risk group American Society of Anesthesiologists score of 3, and a discussion was made in regard to data obtained from the literature.

Keywords: aspiration, barium sulfate, intensive care

Serkan Uçkun, Tamer Kuzucuoğlu, Feriha Temizel. Postoperative Bronchial Barium Aspiration in Intensive Care Unit. Bosphorus Med J. 2018; 5(2): 62-64

Sorumlu Yazar: Serkan Uçkun, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale