ISSN 2149-0287
Saf Motor Tutulum ile Giden Bir Siringomiyeli Olgusu [Bosphorus Med J]
Bosphorus Med J. 2018; 5(2): 65-66 | DOI: 10.15659/bogazicitip.18.10.978

Saf Motor Tutulum ile Giden Bir Siringomiyeli Olgusu

Eren Gözke, Pelin Doğan Ak, Sıdıka Sinem Taşdemir, Mustafa Eser, Zehra Aktan
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği, İatanbul

Spinal kord içinde yerleşen, içi sıvı dolu nöroglial kavitelerden oluşan sirenksler yerleşim yerine göre duysal ve motor semptomlara neden olurlar. Klinik tablonun duysal semptom olmaksızın pür motor semptomla ortaya çıkması nadir bir durumdur. Burada pür motor semptomlu, duysal yakınması olmayan, alt servikal bölgeden başlayan ve torakal kord boyunca uzanan sirinks saptanan 38 yaşında kadın olgu sunulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: siringomiyeli, spinal kord, motor semptom

A Case of Syringomyelia with Pure Motor Symptoms

Eren Gözke, Pelin Doğan Ak, Sıdıka Sinem Taşdemir, Mustafa Eser, Zehra Aktan
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği, İatanbul

A syrinx is a fluid-filled neuroglial cavity within the spinal cord which causes sensory and motor symptoms according to its location. It is rare for a clinical presentation to develop with pure motor symptoms, with no sensory symptoms. Herein, we report a case of a 38-year-old woman who had a syrinx extending along the thoracic cord from the lower cervical region, who had motor symptoms and no sensory complaints.

Keywords: syringomyelia, spinal cord, motor symptoms

Eren Gözke, Pelin Doğan Ak, Sıdıka Sinem Taşdemir, Mustafa Eser, Zehra Aktan. A Case of Syringomyelia with Pure Motor Symptoms. Bosphorus Med J. 2018; 5(2): 65-66

Sorumlu Yazar: Eren Gözke, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale