ISSN 2149-0287
Marchiafava-Bignami Hastalığında Korteks Tutulumu: Olgu Sunumu [Bosphorus Med J]
Bosphorus Med J. 2023; 10(2): 117-120 | DOI: 10.14744/bmj.2023.60251

Marchiafava-Bignami Hastalığında Korteks Tutulumu: Olgu Sunumu

Buse Gül Belen, Ceyda Doğan, Mehmet Güney Şenol, Mehmet Fatih Özdağ
Sultan 2. Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Marchiafava-Bignami hastalığı genelde kronik alkolizmle ilişkili, korpus kallozumda demiyelinizasyon ve nekroz ile karakterize nadir görülen nörolojik bir hastalıktır. Marchiafava-Bignami hastalığı sıklıkla korpus kallozumun gövdesi, daha sonra genu ve splenium tutulumu ile karakterizedir. Kortikal tutulum nadir olarak görülür ve hastalık prognozu kötü olarak bilinmektedir. Burada, görüntülemelerinde korpus kallozum ve eş zamanlı korteks tutulumu da izlenen ve iyi prognozla seyreden, 30 yıldır kronik alkol kullanımı olan 46 yaşında erkek hasta sunuldu.

Anahtar Kelimeler: Kronik alkolizm, korpus kallozum, korteks, marchiafava-Bignami hastalığı.

Marchiafava-Bignami Disease with Cortical Involvement: A Case Report

Buse Gül Belen, Ceyda Doğan, Mehmet Güney Şenol, Mehmet Fatih Özdağ
Department of Neurology, Sultan 2. Abdülhamid Han Training and Research Hospital, İstanbul, Türkiye

Marchiafava-Bignami disease is a rare, chronic alcoholism related disease which characterized with corpus callosum demyelination and necrosis. Marchiafava-Bignami disease typically begins in the body of the corpus callosum and later involves the genu and then splenium. Cortical lesions are rare, and they are known to have a poor prognosis. In our case, we will describe a 46-year-old chronic alcoholic male patient who uses alcohol for 30 years, with unusual cranial MRI findings like cortical involvement and a good prognosis.

Keywords: Chronic alcoholism, corpus callosum, cortex, Marchiafava-Bignami.

Buse Gül Belen, Ceyda Doğan, Mehmet Güney Şenol, Mehmet Fatih Özdağ. Marchiafava-Bignami Disease with Cortical Involvement: A Case Report. Bosphorus Med J. 2023; 10(2): 117-120

Sorumlu Yazar: Buse Gül Belen, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale