ISSN 2149-0287
Boğaziçi Tıp Dergisi - Bosphorus Med J: 1 (3)
Cilt: 1  Sayı: 3 - 2014
1.
BMJ 2014-3 Full Issue
BMJ 2014-3 Full Issue

Sayfa 
Makale Özeti | Tam Metin PDF

EDITÖRDEN
2.
Robin Williams: Bir Özkıyımın Ardından
Robin Williams: Bir Özkıyımın Ardından
Aynil Yenel
Sayfalar 88 - 89
Makale Özeti | Tam Metin PDF

ORIJINAL ARAŞTIRMA
3.
Kroni̇k Hepati̇t B Tedavi̇si̇nde Prognosti̇k Faktör Olarak Beta-2 Mi̇kroglobulin
Beta-2 Mi̇croglobuli̇n as A Prognostic Factor in Chronic Hepatitis B Treatment
Seda Sibel Günbay, Özcan Deveci, Canan Ağalar, Tuna Demirdal, Neşe Demirtürk, Sedat Kaygusuz, Dilek Kılıç
Sayfalar 90 - 94

4.
Akut Böbrek Hasarı Etyolojisinde Önemi Artan Şüpheli; Multiple Myelom
Multiple Myeloma; As an Increasingly Suspected Factor in the Etiology of Acute Kidney Injury
M. Kahraman, F. Türkmen, S. Kiremitçi, A. Bayrak, O. Akyüz, N. İlhan, Ö. Sadioğlu Çağdaş, D. Şenel Yıldız, S. Baş, G. Gümrükçü
Sayfalar 95 - 101

5.
Kolonoskopide Sedasyonda Deksmedetomidin, Midazolam- Remifentanil ve Propofol-Remifentanil’in Karşılaştırılması
Comparison of Dexmedetomidine, Midazolam-Remifentanil, and Propofol-Remifentanil in Sedation for Colonoscopy
Bekir Kaplan, Mustafa Ekim, Güldem Turan, Dilek Subaşı, Gülşen Bosna, Osman Ekinci
Sayfalar 102 - 107

6.
Aci̇l Servi̇se Ambulansla Başvuran Hastaların Değerlendi̇ri̇lmesi
Evaluation of The Patients Who Admitted to Emergency Room by Ambulance
Rasim Yorulmaz, Tuba Cimilli Öztürk, Ebru Akoğlu, Gökhan İşat, Kemal Aygün, Hasan Demir, Onur Yeşil, Özge Onur Özberk
Sayfalar 108 - 113

7.
Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesinde İnvasiv Araç İlişkili Hastane Enfeksiyonları; 4 Yıllık Deneyim
Invazive Device Associated Hospital Infections in Critical Care Unit of Fati̇h Sultan Mehmet Training and Research Hospital; Four Years’ Experience
Özlem Alıcı, Canan Ağalar, Servet Öztürk, Nur Akgün
Sayfalar 114 - 118

OLGU SUNUMU
8.
Ultrasonografinin Psödoasit Tanısında Yetersizliği: Bir Olgu Sunumu
Failure of Ultrasound to Diagnose Pseudoascite: A Case Report
Enver Berber, Meltem Sertbaş, Yaşar Sertbaş, Serkan Elarslan, Mehmet Timuçin Aydın, Ali Özdemir
Sayfalar 119 - 121

DERLEME
9.
Bariatrik Cerrahi
Bariatric Surgery
Hasan Altun, Aziz Bora Karip, Hamit Kafkas Çelik
Sayfalar 122 - 126

LookUs & Online Makale