ISSN 2149-0287
Boğaziçi Tıp Dergisi - Bosphorus Med J: 2 (2)
Cilt: 2  Sayı: 2 - 2015
ORIJINAL ARAŞTIRMA
1.
Dipper ve Non-dipper Hipertansiyonlu Hastalarda Non-HDL Kolesterol Seviyelerinin Karşılaştırılması
Comparison of Non-HDL Cholesterol Levels in Patients with Dipper Hypertension and Non-dipper Hypertension
Mustafa Erdoğan, Seydahmet Akın, Sinan Kazan, Cumali Yalçın, Didem Kılıç Aydın, Özcan Keskin, Mehmet Aliustaoğlu
Sayfalar 1 - 4

2.
Şaşılık Cerrahisinde Kullanılan Subtenon Anestezinin Etkinliği
The Efficiency of Subtenon Anesthesia Used in Strabismus Surgery
Ayşe Yeşim Oral, Özlen Rodop Özgür, Yelda Özkurt, Ayşin Kaplan, Aysu Karatay Arsan
Sayfalar 5 - 7

3.
Sosyal ve Medikal Aciliyet: Sentetik Kannabinoidlere Genel Bakış ve Retrospektif Bir Çalışma
Social and Medical Urgency: An Overview and a Retrospective Study of Synthetic Cannabinoids
Ceren Köksal, Cem Nazikoğlu, Yıldız Yiğit Kuplay, Arzu Yıldırım Ar, Halil Buluç, Güldem Turan, Fatma Nur Akgün
Sayfalar 8 - 12

4.
Terminal Dönem Böbrek Yetmezliği Olan Hastalarda Hemodiyalizin Akciğer Fonksiyonlarına ve Arter Kan Gazları Üzerine Etkisi
Effect of Hemodialysis on Pulmonary Functions and Arterial Blood Gases in Chronic Renal Failure Patients
Güven Koç, Ayşegül Dalbeler, Hasan Çakır, Gülçin Güngör Olçum, Yüksel Altuntaş
Sayfalar 13 - 16

5.
İki Farklı Fekal Drenaj Sisteminin Karşılaştırılması
Comparison of Two Different Faecal Drainage Systems
Güldem Turan, Nur Akgün, Berna Ayanoğlu Taş, Ceren Karip, Münire Kabukçu
Sayfalar 17 - 20

OLGU SUNUMU
6.
Nadi̇r Bi̇r Konsti̇pasyon Sebebi̇: Bartter Sendromu
A Rare Cause Of Constipation: Bartter Syndrome
Hanife Çetinkaya, Sinan Kazan, Seydahmet Akın, Bilge Kalkan, Mustafa Erdoğan, Didem Kılıç Aydın, Mehmet Aliustaoğlu
Sayfalar 21 - 23

7.
Kalsiflaksisi Olan Bir Diyabetik Erkek Hastada Başarılı Renal Transplantasyon
A Successful Renal Transplantation in A Diabetic Male Patient with Calciphylaxis
Funda Türkmen, Ali Özdemir, Can Sevinç, İbrahim Berber, Sener Zengin, Osman Çengel
Sayfalar 24 - 28

8.
Elevated Circulating Ca 15.3 Level In Hypersensitivity Pneumonitis
Ali Özdemir, Ezgi Ersoy, Can Sevinç, Elvan Işık
Sayfalar 29 - 31

9.
İntraperi̇toneal İdrar Kaçağına Bağlı Psödoazotemi̇
Pseudo-Azotaemia Due to Intraperitoneal Urine Leakage
Süleyman Baş, Mustafa Güneş, Funda Müşerref Türkmen, Öznur Sadioğlu Çağdaş, Okan Akyüz, Zehra Büyükyazıcı, Derya Şenel Yıldız, Alper Bayrak
Sayfalar 32 - 34

DERLEME
10.
Kolloid mi Kristalloid mi: Niçin? Hangisi? Ne Zaman?
Colloid Versus Crystalloid: Why? Which? When?
Öznur Demiroluk
Sayfalar 35 - 42

LookUs & Online Makale