ISSN 2149-0287
Boğaziçi Tıp Dergisi - Bosphorus Med J: 2 (3)
Cilt: 2  Sayı: 3 - 2015
ORIJINAL ARAŞTIRMA
1.
Endoskopik Girişimlerde Sedasyon Uygulamasında “Integrated Pulmonary Index”
Integrated Pulmonary Index in Endoscopic Procedures on Sedation
Güldem Turan, Berna Ayanoğlu Taş, Öznur Demiroluk, Arzu Yıldırım Ar, Firdevs Karadoğan, Nuriye Esen Bulut, Nur Akgün
Sayfalar 85 - 88

2.
Glikoz Değişkenliği Ve Ortalama Trombosit Hacmi
Glucose Variability And Mean Platelet Volume
Ali Özdemir, Yaşar Sertbaş, Ayşegül Dalbeler, Kerem Abacar, Abdurrahman Yiğit, Nalan Okuroğlu, Seda Sancak
Sayfalar 89 - 93

3.
İnguinal Herni Onarımı Sonrası Hasta Kontrollü Rejyonel Analjezi
Patient Controlled Regional Analgesia After Inguinal Hernia Repair
Ceren Şanlı Karip, Bora Karip, Fatma Nur Akgün, Berna Ayanoğlu Taş, Mehmet Okuducu, Timuçin Aydın, Kemal Memişoğlu
Sayfalar 94 - 99

4.
Konka Büllöza Septal Deviasyon İlişkisi ve Septal Deviasyonu Olan Hastalarda Preoperatif Paranazal Sinüs Tomografisinin Değeri
Relationship Between Concha Bullosa and Septal Deviation and Value of Preoperative Paranasal Sinus Tomography in Patients with Septal Deviation
Emrah Tekdemir, Arzu Tatlıpınar, Serhan Keskin, Tuğba Aslan Dündar
Sayfalar 100 - 102

5.
Ankilozan Spondilitli Hastalarda Nöropatik Ağrı
Neuropathic Pain In Patients with Ankylosing Spondylitis
Erkan Mesci, Nilgün Mesci, Ercan Madenci, Ali İhsan Kadıoğlu
Sayfalar 103 - 107

OLGU SUNUMU
6.
Fatal Seyirli Bir Anti-NMDA Reseptör Ensefaliti
A Fatal Case of Anti-NMDA Receptor Encephalitis
Eren Gözke, Nur Akgün, Zehra Aktan, Dilek Erdoğan Arı, S. Sinem Taşdemir, Ceren Karip, Özlem Alıcı, Canan Ağalar
Sayfalar 108 - 112

7.
Ağız Tabanı Dermoid Kisti: Olgu Sunumu
Dermoid Cyst of The Floor of The Mouth: Case Report
M. Emrah Kınal, Vehip Beyazgün, Arzu Tatlıpınar, Nurver Özbay
Sayfalar 113 - 116

8.
Ketiapin ve Olanzapinin Birlikte Tek Doz Kullanımından Sonra Gelişen Priapizm Olgusu
The Priapism Case That Developed After One Dose Usage of Quetiapine And Olanzapine Concurrently
Sinan Kazan, Nalan Akıncı, Ali Yılmaz
Sayfalar 117 - 119

DERLEME
9.
Papiller Tiroid Kanserinde Güncel Cerrahi Tedavi
Current Surgical Treatment of Papillary Thyroid Cancer
Yalın İşcan, Ender Onur, Mehmet Okuducu, Birol Ağca, Ayşe Tuba Fersahoğlu, Cihan Şahan, Aziz Bora Karip, Kemal Memişoğlu
Sayfalar 120 - 125

LookUs & Online Makale