ISSN 2149-0287
Boğaziçi Tıp Dergisi - Bosphorus Med J: 3 (1)
Cilt: 3  Sayı: 1 - 2016
ORIJINAL ARAŞTIRMA
1.
Multipl Skleroz Olgularında Oküler Vestibüler Uyarılmış Potansiyeller
Ocular Vestibular Evoked Myogenic Potentials in Patients with Multiple Sclerosis
Eren Gözke, Zeliha Baştürk Ayhan, Nursel Erdal, Nurbanu Gürbüzer, Meryem Kaydan, Pelin Doğan Ak
Sayfalar 1 - 4

2.
Transrektal Ultrasonografi Eşliğinde Prostat İğne Biopsisi Yapılan Hastalarda Enfeksiyöz Komplikasyonlar: Bir Retrospektif Vaka Kontrol
Infectious Complications of Transrectal Ultrasound-guided Prostate Needle Biopsy: A Retrospective Case-Control Study
Fatih Uruç, Çağlar Yıldırım, Bekir Aras, Mithat Kıvrak, Aytaç Şahin, Serkan Akan, Özgür Haki Yüksel, Ahmet Ürkmez
Sayfalar 5 - 8

3.
İntermittan Ekzotropyada Minimal Olarak Arttırılmış Bilateral Rektus Geriletme Sonuçları
Results of Minimally Augmented Bilateral Lateral Rectus Recessions in Intermittent Exotropia
Yeşim Oral, Şu&776;lay Eraslan Özdil, Özlen Rodop Özgu&776;r, Işıl Sayman Muslubaş, Yelda Özkurt
Sayfalar 9 - 15

4.
Yoğun Bakımda Yüzey Temizliğinin Denetimi
Checking Of Surface Cleaning In Intensive Care Unit
Ceren Köksal, Güldem Turan, Nur Akgün, Arzu Yıldırım Ar, Celal Öztürk, Canan Ağalar
Sayfalar 16 - 21

5.
Cinnamomum Zeylanicum Kabuğunun Escherichia Coli Izolatlarına Karşı Antibakteriyel Aktivitesi
Antibacterial Activity of Cinnamomum Zeylanicum Bark Against Escherichia Coli Isolates
Birgül Kaçmaz, İlker Durak
Sayfalar 22 - 25

OLGU SUNUMU
6.
Uzun Segment Femoropopliteal Tıkayıcı Damar Hastalığında Heparin Kaplı ePTFE Stent Greft Uygulaması: Olgu Sunumu
Heparin Bounded E PTFE Graft for Long Segment Femoropopliteal Arterial Occlusive Disease: A Case Report
Hüseyin Kuplay, Bülent Mert, Evren Müge Taşdemir Mete, Kamil Boyacıoğlu, Cihan Yücel, Murat Baştopçu, Vedat Erentuğ
Sayfalar 26 - 27

7.
Kronik Hemodiyaliz Hastasında İatrojenik Hiperkalsemiye Bağlı Akut Pankreatit: Olgu Sunumu
Hypercalcemia-Related Acute Pancreatitis In A Chronic Hemodialysi̇s Patient: A Case Report
Funda Türkmen, Ali Özdemir, Can Sevinç, Zeynep Yılmaz, Ferhan Aytuğ
Sayfalar 28 - 31

8.
Subklavian Çalma Sendromunun Karotiko-Subklavian Arter Bypass ile Tedavisi: Nadir Bir Vaka
Treatment of Subclavian Steal Syndrome with Carotico-Subclavian Artery Bypass: A Rare Case
Serkan Burç Deşer, Mustafa Kemal Demirağ
Sayfalar 32 - 34

9.
Savere Status Epilepticus Due to the Syntethic Cannabinoid Intoxication
Sentetik Kanabinoid Entoksikasyonuna Bağlı Ağır Status Epileptikus
Asu Özgültekin, Rabia Sarı, Sefa Gökten, Osman Ekinci
Sayfalar 35 - 39

DERLEME
10.
Bilateral Abdüktör Vokal Kord Paralizilerine Cerrahi Yaklaşım
Surgical Approaches of Bilateral Abductor Vocal Cord Paralysis
Arzu Tatlıpınar, Emrah Kınal
Sayfalar 40 - 45

LookUs & Online Makale