ISSN 2149-0287
Boğaziçi Tıp Dergisi - Bosphorus Med J: 4 (1)
Cilt: 4  Sayı: 1 - 2017
ORIJINAL ARAŞTIRMA
1.
Cranial MRI Findings in Patients with Hemifacial Spasm
Hemifasiyal Spazm Olgularında Kranial MRI Bulguları
Eren Gözke, Zehra Aktan, Sıdıka Sinem Taşdemir, Hilal Taştekin Toz, Pelin Doğan Ak, Burcu Seher Anıl
doi: 10.15659/bogazicitip.17.02.656  Sayfalar 1 - 3

2.
Piriformis Sendromu Tedavisinde Ultrason Eşliğinde Enjeksiyonun Kısa Dönem Etkinliğinin Değerlendirilmesi
Evaluation of Short-term Effectiveness of Ultrasound-guided Injection in Treatment of Piriformis Syndrome
Duygu Geler Külcü, Nilgün Mesci, Sevilay Çüçen Batıbay, Aslıhan Taraktaş, İlknur Aktaş
doi: 10.15659/bogazicitip.17.02.662  Sayfalar 4 - 7

3.
D-DİMER’in Acil Serviste Kullanım Alanları ve Pulmoner Embolide Yaş ile İlişkisi
Usage Area of D-Dimer in Emergency Service and Relation with Age in Pulmonary Embolism
Senem Bıçakçı, Fatma Sarı Doğan, Özlem Güneysel
doi: 10.15659/bogazicitip.17.02.652  Sayfalar 8 - 15

4.
Retina Ven Tıkanıklığına Bağlı Tekrarlayan Makula Ödemi Olan Olgularda Deksametazon İmplantın 6 Aylık Sonuçları
A Six-month Experience with Dexamethasone Implant for Recurrent Macular Edema Secondary to Retinal Vein Occlusion
Ayşe Yağmur Kanra, Meltem Güzin Altınel, Sevil Arı Yaylalı, Aylin Ardagil Akçakaya
doi: 10.15659/bogazicitip.17.02.659  Sayfalar 16 - 20

5.
Parsiyel Protez ile Tedavi Edilen Kalça Kırıklı Hastalarda Ameliyat Öncesi Aneminin Hastanede Kalış Süresi Üzerine Etkisi
The Effect of Preoperative Anemia in Treatment of Hip Fractures with Partial Hip Arthroplasty On Hospital Length of Stay
Serkan Akçay, Akif Albayrak, Hakan Bahar, Salih Söylemez, Murat Demiroğlu, Necati Emirhan, Bülent Kılıç
doi: 10.15659/bogazicitip.17.02.660  Sayfalar 21 - 25

6.
Lateral Epikondilitli Hastalarda Ağrı, Eklem Hareket Açıklığı ve Kas Kuvvetinin Günlük Yaşam Aktiviteleri Üzerine Etkisi
The Effect of Pain, Range of Motion and Muscle Strength on Activities of Daily Living in Patients with Lateral Epicondylitis
Hülya Çağlıyan Hartevioğlu, Melek Güneş Yavuzer, Pınar Akpınar
doi: 10.15659/bogazicitip.17.02.657  Sayfalar 26 - 32

LookUs & Online Makale