ISSN 2149-0287
Boğaziçi Tıp Dergisi - Bosphorus Med J: 5 (3)
Cilt: 5  Sayı: 3 - 2018
ORIJINAL ARAŞTIRMA
1.
Tersiyer Bir Merkezde Farklı Nedenlerle Uygulanmış Negatif Konizasyon Olgularının Birinci Yıl Değerlendirilmesi
First Year Evaluation of Negative Cervical Conizations Performed for Various Reasons in A Tertiary Center
Taner Günay, Oğuz Devrim Yardımcı, Meryem Hocaoğlu, Kemal Sandal, Hatice Şelendir
doi: 10.15659/bogazicitip.19.01.937  Sayfalar 77 - 80

2.
Akut İskemik İnmede Magnezyum Düzeyleri
Magnesium Levels in Acute Ischemic Stroke
Mustafa Eser, Eren Gözke, Işıl Kalyoncu Aslan, Pelin Doğan Ak
doi: 10.15659/bogazicitip.19.01.941  Sayfalar 81 - 83

3.
Akut İskemik İnmede İnflamasyon Göstergesi Olarak Akut Faz Reaktanları
Acute Phase Reactants as Inflammation Indicator in Acute Ischemic Stroke
Aybala Neslihan Alagöz, Şerefnur Öztürk, Şenay Özbakır
doi: 10.15659/bogazicitip.19.01.973  Sayfalar 84 - 91

4.
Akut Aşil Tendon Yırtıklarının Erken Dönem Açık Primer Modifiye Kessler Yöntemi ile Tamirinin Orta ve Uzun Dönem Takip Sonuçları
Mi̇ddle and Long-Term Results of Repai̇r of Acute Achi̇lles Tendon Ruptures wi̇th Early Open Pri̇mary Modi̇fi̇ed Kessler Method
Barış Yılmaz, Cem Çopuroğlu, Mert Özcan, Mert Çiftdemir, Erol Yalnız
doi: 10.15659/bogazicitip.19.01.999  Sayfalar 92 - 96

OLGU SUNUMU
5.
Ultrasonografi Bulguları ile Tanı Alan Bir Polimiyaljia Romatika Olgusu
A Polymyalgi̇a Rheumati̇ca Case Di̇agnosed wi̇th Ultrasonography Findings
Berrak Taş, Feyza Ünlü Özkan, Pınar Akpınar, İlknur Aktaş
doi: 10.15659/bogazicitip.19.01.988  Sayfalar 97 - 99

6.
Paraparezi ile Prezente olan Creutzfeldt Jacob Hastalığı: Olgu Sunumu
Creutzfeldt Jacob Di̇sease Presenti̇ng wi̇th Paraparesi̇s: A Case Report
Hatice Ferhan Kömürcü, Pınar Akyüz Öztürk, Ayşe Nur Özcan, Karabekir Ercan, Ömer Anlar
Sayfalar 100 - 102

7.
Heterotopik Ossifikasyonda Ultrasonografi: Olgu Sunumu
Ultrasonography Usage in Heterotopic Ossification: Case Report
Ezgi Kaya, Aslıhan Taraktaş, Özge Gülsüm İlleez, Feyza Ünlü Özkan, İlknur Aktaş
doi: 10.15659/bogazicitip.19.01.879  Sayfalar 103 - 106

LookUs & Online Makale