ISSN 2149-0287
Boğaziçi Tıp Dergisi - Bosphorus Med J: 6 (1)
Cilt: 6  Sayı: 1 - 2019
EDITÖRDEN
1.
Editörden
Editorial
Eren Gözke
Sayfa I

ORIJINAL ARAŞTIRMA
2.
Karpal Tünel Sendromlu Hastalarda Ağrı Şiddeti ile Elektrofizyolojik Seviyenin Karşılaştırılması
Comparison of Severity of Pain and Electrophysiological Severity Degree in Patients with Carpal Tunnel Syndrome
Aybala Neslihan Alagöz, Yeşim Aras, Bilgehan Atılgan Acar, Türkan Acar
doi: 10.14744/bmj.2019.35744  Sayfalar 1 - 8

3.
Ülseratif kolit ve Neopterin: İlişkili mi?
Ulcerative Colitis and Neopterin: Related?
Beşir Kesici, Gülden Yürüyen, Hale Aral
doi: 10.14744/bmj.2019.38258  Sayfalar 9 - 13

4.
Primer Pterjium Cerrahi Tedavisinde Konjonktival Otogreft ve Primer Eksizyonun Karşılaştırılması
Comparison of Conjunctival Autograft and Primary Excision for The Surgical Treatment of Primary Pterygium
Ali Olgun, Aylin Ardagil Akçakaya, Dilek Güven
doi: 10.14744/bmj.2019.50469  Sayfalar 14 - 17

5.
İnternal Fiksasyon Amacı ile Kullanılan Plaklar Kırık İyileşmesi Süresince Metal Yapı ve Özelliklerini Ne Ölçüde Koruyabiliyor?
Do Plates Used for Internal Fixation During Fracture Healing Maintain Their Metal Structure and Function?
Barış Yılmaz, Baran Kömür, Evrim Şirin, Erdem Aktaş, Cevat Yılmaz, Nurettin Heybeli
doi: 10.14744/bmj.2019.02996  Sayfalar 18 - 21

6.
Primer Açık Açılı ve Normal Tansiyonlu Glokom Olgularında Doppler Ultrasonografi Bulguları
Doppler Ultrasonography in Primary Open-Angle and Normal Tension Glaucoma Patients
Esin Derin Çiçek, Zeynep Acar, Bülent Saydam
doi: 10.14744/bmj.2019.82574  Sayfalar 22 - 28

7.
Lokal İleri Evre Mide Kanserlerinde Neoadjuvan Kemoterapi Sonrası Cerrahi Tedavinin Genel Sağkalım Sonuçları
Overall Survival Results with Surgical Treatment After Neoadjuvant Chemotherapy in Local Invasive Gastric Cancers
Gökhan Ertuğrul
doi: 10.14744/bmj.2019.07279  Sayfalar 29 - 32

OLGU SUNUMU
8.
Amyand Herniye Eşlik Eden Komplike Akut Apandisit Vakası
Complicated Acute Appendicitis Accompanying Amyand's Hernia
Anıl Ergin, Yalın İşcan, Birol Ağca, Kemal Memişoğlu
doi: 10.14744/bmj.2019.14622  Sayfalar 33 - 35

LookUs & Online Makale