ISSN 2149-0287
Boğaziçi Tıp Dergisi - Bosphorus Med J: 6 (3)
Cilt: 6  Sayı: 3 - 2019
ORIJINAL ARAŞTIRMA
1.
Total Diz Artroplastisinde Kullanılan İmplantlarının Toplumumuza Olan Uyumunun Üç Boyutlu BT ile Değerlendirilmesi
Evaluation of Consistency with Total Knee Arthroplasty Implants to Our Society With Three-Dimensional CT
Ahmet Onur Akpolat, Sinan Karaca, Fatih Kılınç, Erkan Akgün, Nazım Karahan, Bekir Eray Kılınç
doi: 10.14744/bmj.2019.86158  Sayfalar 75 - 81

2.
Kuzularda Vertebra Büyüme Plağının Parsiyel Reimplantasyonunun Vertebral Büyüme Üzerine Etkisi
Effect of Spinal Growth Plate Reimplantation on Growth: Experimental Study in Lambs
Ahmet Hamdi Akgülle, Erhan Okay, Reshad Zeynlaov, Onur Başçı, İlker Tinay, Evrim Şirin
doi: 10.14744/bmj.2019.40469  Sayfalar 82 - 88

3.
Hekimlerde Erişkin Aşılaması Farkındalığı
Adult Vaccination Awareness in Physicians
Gülden Yürüyen, İlkim Deniz Toprak, Yasin Kutlu
doi: 10.14744/bmj.2019.25733  Sayfalar 89 - 93

4.
Evre C Proliferatif Vitreoretinopatinin Eşlik Ettiği Retina Dekolmanı Hastalarında Primer 23-gauge Vitrektominin Sonuçları
The Outcomes of Primary 23-gauge Vitrectomy in Retinal Detachment Patients with Grade C Proliferative Vitreoretinopathy Surgery
Hatice Nur Tarakçıoğlu, Burcu Kemer Atik, Abdullah Özkaya
doi: 10.14744/bmj.2019.39974  Sayfalar 94 - 98

OLGU SUNUMU
5.
Fibromiyalji Altında Yatan Sessiz Çölyak Hastalığı ve Primer Biliyer Siroz: Bir Olgu Sunumu
Silent Celiac Disease and Primary Biliary Cirrhosis Underlying Fibromyalgia: A Case Report
Aliye Tosun, Sinan Akay, Ümit Seçil Demirdal, Zehra Akpınar, Korhan Barış Bayram, Semra Ergan, Ayhan Aşkın
doi: 10.14744/bmj.2019.73645  Sayfalar 99 - 102

6.
Supraorbital Nevralji: Olgu Sunumu
Supraorbital Neuralgia: Case Report
Hatice Ferhan Kömürcü, Eren Gözke
doi: 10.14744/bmj.2019.62634  Sayfalar 103 - 104

7.
PAI-1 SERPINE 4, MTHFR 1298 CC ve Faktör II Prothrombin 2021GA Mutasyonlarına Bağlı Superior Mezenterik Ven ve Splenik Ven Trombozu: Olgu Sunumu
Superior Mesenteric and Splenic Vein Thromboembolism due to PAI-1 SERPINE 4, MTHFR 1298 CC and Factor II Prothrombin 2021GA Mutations: A Case Report
Ahmet Can Sarı, Sönmez Ocak, Ömer Faruk Bük, Piltan Büyükkaya
doi: 10.14744/bmj.2019.57070  Sayfalar 105 - 107

LookUs & Online Makale