ISSN 2149-0287
Boğaziçi Tıp Dergisi - Bosphorus Med J: 7 (3)
Cilt: 7  Sayı: 3 - 2020
ORIJINAL ARAŞTIRMA
1.
Non-Spesifik Kronik Bel Ağrılı Hastalarda Sanal Gerçekliğe Dayalı Wii Fit Yoga'nın Ağrı, Fonksiyonellik ve Miyofasyal Tetik Noktalar Üzerine Etkisi
The Effects of Virtual Reality-based Wii Fit Yoga on Pain, Functionality and Trigger Points in Non-specific Chronic Low Back Pain Patients: A Randomized Controlled Trial
Fatih Bağcıer, Sevilay Batıbay
doi: 10.14744/bmj.2020.92486  Sayfalar 75 - 81

2.
Evde Sağlık Hizmeti Alan Hasta ve Yakınlarının Memnuniyeti
Satisfaction of Patients and their Caregivers who Received Health Service at Home
Özden Güdük, Özlem Güdük, Yaşar Sertbaş
doi: 10.14744/bmj.2020.39200  Sayfalar 82 - 88

3.
İdiyopatik (Genetik) Jeneralize Epilepsilerde Elektoroensefalografi’de Fokal Özelliklerin Değerlendirilmesi
Evaluation of focal Electroencephalography Findings in Idiopathic (Genetic) Generalized Epilepsy
Işıl Kalyoncu Aslan, Günay Gül
doi: 10.14744/bmj.2020.56198  Sayfalar 89 - 95

4.
Dahiliye Kliniğinde Yatan Hastalarda HbA1C Yüksekliği ve Daha Önce Tanı Konulmamış Diyabet Oranı İlişkisi
High Levels of HbA1C among Internal Medicine Inpatients and Relationship with Undiagnosed Diabetes Rates
Elif Yıldırım Ayaz, Nalan Okuroğlu, Ali Özdemir
doi: 10.14744/bmj.2020.75436  Sayfalar 96 - 101

OLGU SUNUMU
5.
Konjenital Şilöz Asit ve Hipotiroidi Olgusu: Tesadüf mü, Birliktelik mi?
A Case of Congenital Chylous Ascites and Hypothyroidism: Coincidence or Association?
Özgül Bulut, Emine Asuman Çoban, Zeynep Ince
doi: 10.14744/bmj.2020.78941  Sayfalar 102 - 105

6.
Baş Ağrısı ve Ajitasyon ile Prezante Olan Trombotik Trombositopenik Purpura: Olgu Sunumu
Thrombotic Thrombocytopenic Purpura Presenting with Headache and Agitation: Case Report
Hatice Ferhan Kömürcü, Ezgi Yakupoğlu, Eren Gözke
doi: 10.14744/bmj.2020.00710  Sayfalar 106 - 108

DERLEME
7.
İdiyopatik Makula Deliği Cerrahisinde İç Limitan Membrana Yönelik Farklı Uygulamalar
Different Surgical Techniques on Internal Limiting Membrane for the Treatment of Idiopathic Macular Hole
Meltem Güzin Altınel, Banu Açıkalın
doi: 10.14744/bmj.2020.52824  Sayfalar 109 - 115

LookUs & Online Makale