ISSN 2149-0287
Boğaziçi Tıp Dergisi - Bosphorus Med J: 8 (1)
Cilt: 8  Ek: 1 - 2021
KISA RAPOR
1.
Frontmatters

Sayfalar I - VII

ORIJINAL ARAŞTIRMA
2.
Covid-19 Hastalarında Anestezi ve Cerrahinin Postoperatif Lenfosit Sayısı, Nötrofil-Lenfosit ve Platelet-Lenfosit Oranına Etkisi
The Effect of Anesthesia and Surgery on Post-Operative Lymphocyte Count, Neutrophil-Lymphocyte and Platelet-Lymphocyte Ratio in Covid-19 Patients
Öznur Demiroluk, Süheyla Abitağaoğlu
doi: 10.14744/bmj.2021.75537  Sayfalar 1 - 6

3.
Türkiye'deki Hastane Sağlık Personelinin İlk Yardım Bilgi Düzeyinin ve Bilgi Tazeleme Eğitimine Duyulan İhtiyacın Değerlendirilmesi
An Evaluation of the Level of Knowledge of First-Aid of Hospital Healthcare Personnel in Turkey and the Need for Refresher Training
Barış Yılmaz, Etem Aytaç Yazar, Semih Ak, Mehmet Fatih Aksay, Tuba Cimilli Öztürk, Güldem Turan
doi: 10.14744/bmj.2021.66588  Sayfalar 7 - 13

4.
Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği Çalışanlarında Covid-19 Nedeniyle Yaşam Düzenindeki Değişikliklerin İncelenmesi
Evaluation of Lifestyle Changes due to Covid-19 Among Workers in Anesthesiology and Reanimation Clinics
Süheyla Abitağaoğlu, Alev Öztaş, Tamer Bayram, Seda Esra Enez Alay, Zeynep Bayhan Arı, Ceren Şanlı Karip, Dilek Erdoğan Arı
doi: 10.14744/bmj.2021.17363  Sayfalar 14 - 18

5.
Otonom Disrefleksi: Hekimler Farkında mı?
Autonomic Dysreflexia: Are Physicians Aware?
Bilinç Doğruöz Karatekin, Sadiye Murat, Derya Demirbağ Kabayel, Selçuk Yavuz, Filiz Tuna, Yasemin Yumuşakhuylu, Afitap İçağasıoğlu
doi: 10.14744/bmj.2021.18209  Sayfalar 19 - 23

OLGU SUNUMU
6.
İskemik İnmenin Ender Etyolojik Sebeplerinden Olan İnfektif Endokardit Tanılı 6 Olgu Sunumu
Six Stroke Patients due to Infective Endocarditis, an Unusual Cause of Stroke
Destînâ Yalçın, Mahmut Nedim Aybakan, Reyhan Sürmeli, Lütfiye Nilsun Altunal, Ayten Kadanalı
doi: 10.14744/bmj.2021.02886  Sayfalar 24 - 27

LookUs & Online Makale