ISSN 2149-0287
Boğaziçi Tıp Dergisi Spondilit Alevlenmesi Düşündüren Bilateral Elastofibroma Dorsi: Olgu Sunumu [Bosphorus Med J]
Bosphorus Med J. 2018; 5(2): 70-71 | DOI: 10.15659/bogazicitip.18.10.979

Spondilit Alevlenmesi Düşündüren Bilateral Elastofibroma Dorsi: Olgu Sunumu

Betül Sevinç1, Feyza Ünlü Özkan1, İlknur Aktaş1, Özge Gülsüm İlleez1, Işıl Üstün2, Esin Derin Çiçek3
1SBÜ Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği, İstanbul
2SBÜ Bakırköy Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği, İstanbul
3SBÜ Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Kliniği, İstanbul

Elastofibroma dorsi göğüs duvarının benign karakterde nadir görülen yumuşak doku tümörüdür. Genellikle 40-60 yaş arasında, kadınlarda daha sık olmak üzere posterior torasik duvar ile periskapular bölge arasında görülür. Çoğunlukla unilateral olmakla birlikte, bilateral de görülebilir. Semptomatik hastalar hareket ile artan omuz ağrısı veya kronik sırt ağrısından şikayetçidir. Manyetik rezonans görüntüleme tanıda en faydalı yöntemlerdendir. Semptomatik hastalarda cerrahi tedavide marjinal rezeksiyon uygulanmaktadır. Elastofibroma dorsi omuz ve
sırt ağrısı yakınması ile başvuran hastalarda ayırıcı tanıda akılda bulundurulmalıdır.

Anahtar Kelimeler: elastofibroma dorsi, spondilit, omuz ağısı

Bilateral Elastofibroma Dorsi Mimicking Spondylitis Exacerbation: Case Report

Betül Sevinç1, Feyza Ünlü Özkan1, İlknur Aktaş1, Özge Gülsüm İlleez1, Işıl Üstün2, Esin Derin Çiçek3
1SBÜ Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği, İstanbul
2SBÜ Bakırköy Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği, İstanbul
3SBÜ Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Kliniği, İstanbul

Elastofibroma dorsi is an uncommon, benign, soft tissue tumor which develops in the space between the periscapular region and the posterior thoracic wall. It is usually found in the 40- 60 age range, and mostly in women. Although it is usually unilateral in its manifestation, it may also be bilateral in some cases. Symptomatic patients typically complain from a shoulder pain which is aggravated by movement, or from chronic dorsal pain. Magnetic resonance imaging is one of the most useful diagnostic methods. In the surgical treatment of symptomatic cases, marginal resection is used. Elastofibroma dorsi should be taken into consideration in the differential diagnosis of cases with chronic shoulder and dorsal pain.

Keywords: back, elastofibroma dorsi, pain

Betül Sevinç, Feyza Ünlü Özkan, İlknur Aktaş, Özge Gülsüm İlleez, Işıl Üstün, Esin Derin Çiçek. Bilateral Elastofibroma Dorsi Mimicking Spondylitis Exacerbation: Case Report. Bosphorus Med J. 2018; 5(2): 70-71

Sorumlu Yazar: Betül Sevinç, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale