ISSN 2149-0287
Boğaziçi Tıp Dergisi Ondört Yaşında Erkek Hastada Bi̇lateral Kladi̇kasyo (Bi̇lateral Popli̇teal Entrapment Sendromu): Olgu Sunumu [Bosphorus Med J]
Bosphorus Med J. 2015; 2(1): 31-34

Ondört Yaşında Erkek Hastada Bi̇lateral Kladi̇kasyo (Bi̇lateral Popli̇teal Entrapment Sendromu): Olgu Sunumu

Serkan Burç Deşer, Mustafa Kemal Demirağ
19 Mayıs Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, Samsun

Erişkinlerde alt ekstremite kladikasyosunun en sık sebebi periferik arter hastalığı (PAH) ve dejeneratif ortopedik hastalıklardır. Çocuklarda ateroskleroza bağlı PAH’dan daha ziyade konjenital kutis marmorata telenjektazi, atipik kladikasyoya yol açan kronik kompartman sendromu, popliteal arter entrapment sendromu (PAES) ve medial tibial sendrom dışlanmalıdır. PAES genç erkeklerde alt ekstremite arterlerini tutan, kritik bacak iskemisine neden olan konjenital bir anomalidir. Sıklıkla bilateral tutulur. Biz burada bilateral alt ekstremitede kladikasyosu olan popliteal arter entrapment (PAES) tanısı koyduğumuz 14 yaşında erkek hastayı sunduk.

Anahtar Kelimeler: Kladikasyo, entrapment sendromu, popliteal arter.

Fourteen Year Old Male Patient with Bilateral Claudication (Bilateral Popliteal Entrapment Syndrome): A Case Report

Serkan Burç Deşer, Mustafa Kemal Demirağ
19 Mayıs Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, Samsun

The most common cause of lower extremity claudication are peripheral artery disease (PAD) in adults, and degenerative orthopedic diseases. Rather than PAD associated with atherosclerosis in children, congenital cutis marmoratus telangiectasis, chronic compartment syndrome, popliteal artery entrapment syndrome (PAES) and medial tibial syndrome which leads to atypical claudication should be excluded. PAES which holds the lower extremity arteries in young men, is a congenital anomaly that causes critical limb ischemia. Bilateral involvement is often. Here w present a 14-year-old male patient diagnosed with popliteal artery entrapment syndrome (PAES) who has bilateral extremity claudication.

Keywords: Claudication, entrapment syndrome, popliteal artery.

Serkan Burç Deşer, Mustafa Kemal Demirağ. Fourteen Year Old Male Patient with Bilateral Claudication (Bilateral Popliteal Entrapment Syndrome): A Case Report. Bosphorus Med J. 2015; 2(1): 31-34

Sorumlu Yazar: Serkan Burç Deşer, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale