ISSN 2149-0287
Boğaziçi Tıp Dergisi Aksiyel Spondiloartrit Hastalarında Sakroiliak Eklemin Sinoviyal ve Ligamentöz Kısımlarına Manyetik Rezonans Görüntüleme/Ultrasonografi Füzyonu Rehberliğinde Kortikosteroid Enjeksiyonu [Bosphorus Med J]
Bosphorus Med J. 2023; 10(2): 71-77 | DOI: 10.14744/bmj.2022.65882

Aksiyel Spondiloartrit Hastalarında Sakroiliak Eklemin Sinoviyal ve Ligamentöz Kısımlarına Manyetik Rezonans Görüntüleme/Ultrasonografi Füzyonu Rehberliğinde Kortikosteroid Enjeksiyonu

Kemal Sarı1, Ilknur Aktaş1, Feyza Ünlü Özkan1, Ahmet Nedim Kahraman2, Ahmet Vural2, Kenan Akgün3
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Bölümü, İstanbul, Türkiye
3İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmada, sakroiliak eklem enjeksiyonlarının rehberliğinde manyetik rezonans görüntüleme/ultrasonografi füzyon sisteminin uygulanabilirliği ile intraartiküler ve periartiküler enjeksiyon yapılan hastaların klinik sonuçlarının retrospektif olarak değerlendirilmesi amaçlandı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmada, aktif sakroiliit olan 10 hastada manyetik rezonans görüntüleme/ultrasonografi füzyon rehberliğinde yapılmış olan sakroiliak eklem enjeksiyonları retrospektif olarak değerlendirildi. Enjeksiyonlar beş hastada sakroiliak eklemin sinoviyal kısmına, beş hastada ligamentöz kısma yapıldı.
BULGULAR: Enjeksiyonlar tüm hastalarda ağrı tedavisi açısından başarılıydı. Sinoviyal veya ligamentöz enjeksiyon grupları arasında klinik yanıtlarda (enjeksiyon sonrası ikinci hafta ve üçüncü ay) istatistiksel olarak anlamlı bir fark yoktu.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Manyetik rezonans görüntüleme/ultrasonografi füzyon yöntemi, sakroiliak eklem enjeksiyon rehberliği için etkili ve güvenilir bir seçenektir. Spondiloartrit hastalarında sakroiliit tedavisinde sinoviyal veya ligamentöz kompartımana yapılan kortikosteroid enjeksiyonlarının etkinliği arasında fark yoktur.

Anahtar Kelimeler: Görüntüleme füzyon tekniği, intraartiküler enjeksiyon, periartiküler enjeksiyon, sakroiliit, spondiloartrit, ultrasonografi.

Magnetic Resonance Imaging/Ultrasound Fusion-Guided Corticosteroid Injection to Synovial and Ligamentous Portion of Sacroiliac Joint in Patients with Axial Spondyloarthritis

Kemal Sarı1, Ilknur Aktaş1, Feyza Ünlü Özkan1, Ahmet Nedim Kahraman2, Ahmet Vural2, Kenan Akgün3
1Department of Physical Medicine and Rehabilitation, University of Health Sciences Fatih Sultan Mehmet Training and Research Hospital, Istanbul, Türkiye
2Department of Radiology, University of Health Sciences Fatih Sultan Mehmet Training and Research Hospital, Istanbul, Türkiye
3Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Istanbul University Cerrahpasa, Cerrahpasa Medical Faculty, Istanbul, Türkiye

INTRODUCTION: The objective of the study was to retrospectively evaluate the feasibility of the magnetic resonance imaging (MRI)-ultrasonography (US) fusion system for the guidance of sacroiliac joint (SIJ) injections and the clinical results of patients who underwent intra-articular and peri-articular injections.
METHODS: In this study, MRI-US fusion-guided SIJ injections in 10 patients with active sacroiliitis were evaluated retrospectively. Injections were made in the synovial part of the SIJ in 5 patients and in the ligamentous part in 5 patients.
RESULTS: Injections were successful in treating pain in all patients. There was no significant difference in clinical responses (post-injection 2nd week and 3rd month) between synovial or ligamentous injection groups.
DISCUSSION AND CONCLUSION: The MRI-US fusion method is an effective and reliable option for SIJ injection guidance. There is no difference in the effectiveness of corticosteroid injections into the synovial or ligamentous compartment in the management of sacroiliitis in spondyloarthritis patients.

Keywords: Image fusion technique, intra-articular injection, periarticular injection, sacroiliitis, spondyloarthritis, ultrasonography.

Kemal Sarı, Ilknur Aktaş, Feyza Ünlü Özkan, Ahmet Nedim Kahraman, Ahmet Vural, Kenan Akgün. Magnetic Resonance Imaging/Ultrasound Fusion-Guided Corticosteroid Injection to Synovial and Ligamentous Portion of Sacroiliac Joint in Patients with Axial Spondyloarthritis. Bosphorus Med J. 2023; 10(2): 71-77

Sorumlu Yazar: Kemal Sarı, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale