ISSN 2149-0287
Boğaziçi Tıp Dergisi Parastomal Herni Onarımı ve Prolapsus Nedeniyle Yapılan Rezeksiyonda Kolon Kanseri Nüks İhtimali: Nadir Bir Olgu Sunumu [Bosphorus Med J]
Bosphorus Med J. 2020; 7(1): 32-33 | DOI: 10.14744/bmj.2020.73745

Parastomal Herni Onarımı ve Prolapsus Nedeniyle Yapılan Rezeksiyonda Kolon Kanseri Nüks İhtimali: Nadir Bir Olgu Sunumu

Orhan Aras
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gastroenteroloji Cerrahisi, Antalya

Rektum kanseri nedeniyle yapılan abdomnoperianal rezeksiyon sonrası nüksler en sık pelviste görülmektedir. Bu hasta grubunda parastomal herni gelişme ihtimali yüksektir. Parastomal herni tamirinde bazen rezeksiyon ihtiyacı olup çıkarılan kolon segmenti ise patologlar tarafından incelenmektedir. Literatürde nadir rastlanan parastomal herni pyesinde tesadüfen saptanan nüks olgusunu paylaşmak istedik.

Anahtar Kelimeler: Abdominoperianal rezeksiyon, nüks; parastomal herni.

Probability of Colon Cancer Recurrence in Parastomal Hernia Repair and Resection for Prolapse: A Rare Case Report

Orhan Aras
University of Health Sciences,Antalya Training and Research Hospital,Gastroenterology Surgery, Antalya

Recurrences after abdomnoperianal resection for rectal cancer are most commonly seen in the pelvis. In this patient group, the possibility of developing a parastomal hernia is high. In the repair of parastomal hernia, sometimes resection is needed and the removed colon segment is examined by the pathologist. We want to share a rare case of recurrent parastomal hernia in the literature.

Keywords: Abdominoperineal resection, parastomal hernia; recurrence.

Orhan Aras. Probability of Colon Cancer Recurrence in Parastomal Hernia Repair and Resection for Prolapse: A Rare Case Report. Bosphorus Med J. 2020; 7(1): 32-33

Sorumlu Yazar: Orhan Aras, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale