ISSN 2149-0287
Boğaziçi Tıp Dergisi Viral Aşılar ve Yeni SARS Koronavirüs-2’ye Karşı Aşı Geliştirme Çalışmalarında Güncel Durum [Bosphorus Med J]
Bosphorus Med J. 2020; 7(1): 1-7 | DOI: 10.14744/bmj.2020.84755

Viral Aşılar ve Yeni SARS Koronavirüs-2’ye Karşı Aşı Geliştirme Çalışmalarında Güncel Durum

Hilmi Uygun, Recep Kesli
Selçuk Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Konya

Amaç: Aşılar ve bağışıklama programları enfeksiyon hastalıklarının mortalite ve morbidite oranlarının azaltılmasında en etkili tıbbi girişimler olmuşlardır. Çin’in Wuhan şehrinde ortaya çıkan ve bir salgına neden olan Koronavirüs Hastalığı-2019 (KOVID-19), kısa sürede 11 Mart 2020’de Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından pandemi olarak ilan edilmiştir. Bu derleme yazısında viral aşılar ile ilgili genel bilgilerin ve KOVİD-19 aşı geliştirilmesi ile ilgili son durumun özet olarak sunulması amaçlanmıştır.
Yöntem: Son zamanlarda yayımlanan literatürler, KOVİD-19’a karşı aşı geliştirme ile ilgili aşı çalışma gruplarına, Dünya Sağlık Örgütü’ne ve Hastalık Kontrol Merkezi’ne ait teknik raporlar incelenmiştir.
Bulgular: Dünya genelinde halk sağlığı, ekonomi ve toplum üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak için KOVİD-19’a karşı etkin bir aşının geliştirilmesine acilen ihtiyaç vardır. Sars CoV-2 genom yapısı tanımlandıktan sonra tüm dünyada aşı geliştirme çalışmaları hızla başlamıştır. Geleneksel yöntemlerle etkin bir viral aşının geliştirilmesi ortalama olarak 10 yıl sürmektedir. Ancak SARS CoV-2’ye karşı aşı geliştirme çalışmaları çok kısa bir sürede faz 3 aşamasına geçmiştir.
Sonuç: Dünya Sağlık Örgütü’nün yayınladığı son aşı çalışmaları listesinde klinik değerlendirme aşamasında 52 ve klinik öncesi değerlendirme aşamasında 162 olmak üzere toplam 214 aşı çalışması devam etmektedir. Faz 3 aşamasında ise 13 aşı adayı vardır. Bu derlemede SARS-CoV-2’ye karşı geliştirilen aşılar ile ilgili güncel durum özetlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: COVID-19, immünizasyon; SARS-CoV-2; Viral aşılar

Viral Vaccines and Current Status of Vaccine Developing Studies Against Novel SARS Coronavirus-2

Hilmi Uygun, Recep Kesli
Selcuk University Faculty of Medicine, Department of Medical Microbiology, Konya, Turkey

Objectives: Vaccines and immunization programs have been the most effective medical interventions in reducing the mortality and morbidity rates of infectious diseases. Coronavirus Disease-2019 (COVID-19), which originated in Wuhan, China, and caused an epidemic, was soon declared as a pandemic by the World Health Organization (WHO) on March 11, 2020. In this review it was aimed to summarize the general information about viral vaccines and the current situation regarding the development of COVID-19 vaccines.
Methods: Recently published literature, technical reports of vaccine study groups, WHO and Centers for Disease Control and Prevention (CDC) on vaccine development against COVID-19 were reviewed.
Results: Development of an effective vaccine against COVID-19 is urgently needed in order to mitigate the adverse effects of COVID-19 on public health, economy and society worldwide. After the Sars CoV-2 genome structure was identified, vaccine development studies started rapidly all over the world. On average, it takes 10 years to develop an effective viral vaccine with conventional methods. However, studies on developing vaccine against Sars CoV-2 have moved to phase 3 in a very short time.
Conclusion: In the list of the latest vaccine studies published by WHO, a total of 214 vaccine studies are in progress, 52 of which are at the clinical evaluation phase and 162 at the pre-clinical evaluation phase In Phase 3, there are 13 vaccine candidates. In this review, the current situation in vaccines developed against SARS-CoV-2 is briefly presented.

Keywords: COVID-19, immunization; SARS-CoV-2; Viral vaccines

Hilmi Uygun, Recep Kesli. Viral Vaccines and Current Status of Vaccine Developing Studies Against Novel SARS Coronavirus-2. Bosphorus Med J. 2020; 7(1): 1-7

Sorumlu Yazar: Recep Kesli, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale