ISSN 2149-0287
Bilateral Extracranial Carotid Artery Aneurysm: Case Report [Bosphorus Med J]
Bosphorus Med J. 2022; 9(3): 192-194 | DOI: 10.14744/bmj.2022.03880

Bilateral Extracranial Carotid Artery Aneurysm: Case Report

Merve Aşıkovalı1, Kamer Tandoğan1, Ülker Kelleci1, Metin Onur Beyaz2, Ayse Destina Yalçın1
1Health Sciences University, Ümraniye Training and Research Hospital, Clinic of Neurology, Ümraniye, Istanbul, Türkiye
2Health Sciences University, Ümraniye Training and Research Hospital, Clinic of Cardiovascular Surgery, Ümraniye, Istanbul, Türkiye

The extracranial carotid artery aneurysm (ECAA) constitutes <1% of all arterial aneurysms and 4% of peripheral arterial aneurysms. Atherosclerosis (46–70%) is the most common cause of etiology. When these aneurysms are not treated, complications such as risk of rupture, stroke and death due to thromboembolism have been reported. In this case, we aimed to present a case of bilateral and giant ECAA as the cause of acute infarction.

Keywords: Aneurysm, extracranial carotid artery, stroke.

Bilateral Ekstrakraniyal Karotis Arter Anevrizması: Olgu Sunumu

Merve Aşıkovalı1, Kamer Tandoğan1, Ülker Kelleci1, Metin Onur Beyaz2, Ayse Destina Yalçın1
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği, Ümraniye, İstanbul, Türkiye
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kalp Damar Cerrahisi Kliniği, Ümraniye, İstanbul, Türkiye

Ekstrakraniyal karotis arter anevrizmaları tüm arteriyel anevrizmaların %1’den azını, periferik arter anevrizmalarının da %4’ünü oluşturmaktadır. Etyolojide ateroskleroz (%46-70) en sık nedendir. Bu anevrizmalar tedavi edilmediğinde rüptür riski, tromboemboliye bağlı inme, ölüm gibi komplikasyonlar bildirilmiştir. Bu olguda, akut infarkt nedeni olarak tespit edilen bilateral ve dev ekstrakraniyal karotis arter anevrizmasının sunulması amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Anevrizma, ekstrakraniyal karotis arter, inme.

Merve Aşıkovalı, Kamer Tandoğan, Ülker Kelleci, Metin Onur Beyaz, Ayse Destina Yalçın. Bilateral Extracranial Carotid Artery Aneurysm: Case Report. Bosphorus Med J. 2022; 9(3): 192-194

Corresponding Author: Ayse Destina Yalçın, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale