ISSN 2149-0287
The Priapism Case That Developed After One Dose Usage of Quetiapine And Olanzapine Concurrently [Bosphorus Med J]
Bosphorus Med J. 2015; 2(3): 117-119

The Priapism Case That Developed After One Dose Usage of Quetiapine And Olanzapine Concurrently

Sinan Kazan1, Nalan Akıncı2, Ali Yılmaz3
1Safranbolu İlçe Devlet Hastanesi İç Hastalıkları Kliniği, Karabük
2Safranbolu İlçe Devlet Hastanesi Acil Servis, Karabük
3Safranbolu İlçe Devlet Hastanesi Üroloji Kliniği, Karabük

Priapism is an erection without any sexual desire or stimulation. It is often idiopathic but sometimes underlying cause may be revealed. Drugs taken orally can rarely cause priapism. Here we present a case of priapism induced by single dose quetiapine and olanzapine.

Keywords: drug side effect, priapism, quetiapine, olanzapine

Ketiapin ve Olanzapinin Birlikte Tek Doz Kullanımından Sonra Gelişen Priapizm Olgusu

Sinan Kazan1, Nalan Akıncı2, Ali Yılmaz3
1Safranbolu İlçe Devlet Hastanesi İç Hastalıkları Kliniği, Karabük
2Safranbolu İlçe Devlet Hastanesi Acil Servis, Karabük
3Safranbolu İlçe Devlet Hastanesi Üroloji Kliniği, Karabük

Priapizm herhangi bir cinsel istek veya uyarı olmadan ereksiyon gelişmesidir. Çoğu zaman idiyopatik olsa da bazen altta yatan sebep ortaya konabilmektedir. Oral yoldan alınan ilaçlar nadiren priapizme neden olabilirler. Burada tek doz ketiapin ve olanzapin kullanımına bağlı gelişen bir priapizm olgusunu sunuyoruz.

Anahtar Kelimeler: ilaç yan etkisi, priapizm, ketiapin, olanzapin

Sinan Kazan, Nalan Akıncı, Ali Yılmaz. The Priapism Case That Developed After One Dose Usage of Quetiapine And Olanzapine Concurrently. Bosphorus Med J. 2015; 2(3): 117-119

Corresponding Author: Sinan Kazan, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale