ISSN 2149-0287
The Diagnosis of Gastric Bronchogenic Cyst with Endoscopic Ultrasound Fine-Needle Aspiration [Bosphorus Med J]
Bosphorus Med J. 2023; 10(1): 51-53 | DOI: 10.14744/bmj.2022.09326

The Diagnosis of Gastric Bronchogenic Cyst with Endoscopic Ultrasound Fine-Needle Aspiration

Atilla Bektaş1, Mehmet Bektaş2
1Department of Gastroenterology, Private Ankara Surgery Medical Center, Ankara, Türkiye
2Department of Gastroenterology, Ankara University Faculty of Medicine, Ankara, Türkiye

Endoscopy done on a 40-year-old female patient with dyspeptic complaints revealed a 25 mm subepithelial lesion on the posterior corpus wall. Subsequently, she was referred to our clinic for endoscopic ultrasound (EUS). In our EUS examination, a 24×17 mm subepithelial lesion originating from the muscularis propria and hypoechoic appearance was observed. EUS-fine-needle aspiration was performed; mucinous fluid was aspirated. Benign cystic growth lined with ciliated epithelium was interpreted as a bronchogenic cyst.

Keywords: Endosonography, EUS-FNA, gastric bronchogenic cyst, submucosal lesion.

Endoskopik Ultrason İnce İğne Aspirasyonu ile Gastrik Bronkojenik Kist Tanısı

Atilla Bektaş1, Mehmet Bektaş2
1Özel Ankara Cerrahi Tıp Merkezi Gastroenteroloji Bölümü, Ankara, Türkiye
2Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

Dispeptik şikayetleri olan 40 yaşındaki kadın hastaya yapılan endoskopide korpus arka duvarında 25 mm'lik subepitelyal lezyon saptandı. Daha sonra kliniğimize EUS için sevk edildi. EUS incelememizde muskularis propriadan kaynaklanan 24x17 mm boyutlarında subepitelyal lezyon ve hipoekoik görünüm izlendi. EUS-FNA yapıldı; müsinöz sıvı aspire edildi. Sitoloji sonucu siliyer epitel ile döşeli benign kistik büyüme, bronkojenik kist olarak yorumlandı.

Anahtar Kelimeler: Endosonografi, EUS-FNA, gastrik bronkojenik kist, submukozal lezyon.

Atilla Bektaş, Mehmet Bektaş. The Diagnosis of Gastric Bronchogenic Cyst with Endoscopic Ultrasound Fine-Needle Aspiration. Bosphorus Med J. 2023; 10(1): 51-53

Corresponding Author: Atilla Bektaş, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale