ISSN 2149-0287
Autonomic dysreflexia: Are physicians aware? [Bosphorus Med J]
Bosphorus Med J. Ahead of Print: BMJ-18209 | DOI: 10.14744/bmj.2021.18209

Autonomic dysreflexia: Are physicians aware?

Bilinc Dogruoz Karatekin1, Sadiye Murat1, Derya Demirbag Kabayel2, Selcuk Yavuz3, Filiz Tuna2, Yasemin Yumusakhuylu4, Afitap Icagasioglu4
1Istanbul Medeniyet University Goztepe Prof Dr Suleyman Yalcin City Hospital Physical Medicine And Rehabilitation, Istanbul
2Trakya University Faculty of Medicine, Physical Medicine and Rehabilitation, Edirne
3Lüleburgaz Medical Center, Physical Medicine and Rehabilitation, Kırklareli
4Istanbul Medeniyet University Faculty of Medicine, Physical Medicine And Rehabilitation, Istanbul

INTRODUCTION: In this study, it was aimed to investigate the awareness and treatment approaches of physicians in Autonomic Dysreflexia (AD), which is a clinical syndrome that can cause serious complications in patients with spinal cord injury (SCI).
METHODS: This study is a cross-sectional survey study. A questionnaire was filled by face-to-face interviews with 121 physicians from different branches who are likely to encounter patients with SCI, who are on duty in emergency services.
RESULTS: Of the participants 55.4% stated that they heard the term and 44.6% of those marked the correct definition in the next question. Only 15.7% of the participants marked the correct answer of the criteria for hypertension in patients with spinal cord injury. About 30% of the participants have no idea about the first approach to hypertension in SCI patients or first approach to AD clinic.
DISCUSSION AND CONCLUSION: The group of physicians who will work in the emergency department should have an appropriate training program in the residency training curriculum on AD and SCI complications. The knowledge of physicians working in the emergency department regarding the diagnosis, management and also the specialty to be consulted regarding AD is quite limited.

Keywords: autonomic dysreflexia, spinal cord injury, awareness, emergency

Otonom disrefleksi: Hekimler farkında mı?

Bilinc Dogruoz Karatekin1, Sadiye Murat1, Derya Demirbag Kabayel2, Selcuk Yavuz3, Filiz Tuna2, Yasemin Yumusakhuylu4, Afitap Icagasioglu4
1İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Göztepe Prof Dr Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi, Fiziksel Tıp Ve Rehabilitasyon, İstanbul
2Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp Ve Rehabilitasyon, Edirne
3Lüleburgaz Tıp Merkezi, Fiziksel Tıp Ve Rehabilitasyon, Kırklareli
4İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp Ve Rehabilitasyon, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmada, omurilik yaralanması (OY) hastalarında ciddi komplikasyonlara neden olabilen klinik bir sendrom olan Otonomik Disrefleksi (OD) konusunda hekimlerin farkındalıklarının ve tedavi yaklaşımlarının araştırılması amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu çalışma, kesitsel bir anket çalışmasıdır. Acil servislerde görevli omurilik yaralanmalı hastalarla karşılaşma ihtimali olan farklı branşlardan 121 hekim ile yüz yüze görüşülerek anket dolduruldu.
BULGULAR: Katılımcıların% 55,4'ü OD terimini duyduğunu belirtti ve OD terimini duyan katılımcıların % 44,6'sı bir sonraki soruda doğru tanımı işaretledi. Omurilik yaralanması olan hastalarda hipertansiyon kriterlerinin doğru cevabını katılımcıların sadece% 15,7'si işaretledi. Katılımcıların % 30'unun OY hastalarında hipertansiyona ilk yaklaşım veya OD kliniğine ilk yaklaşım hakkında hiçbir fikri yoktur.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Acil serviste çalışacak hekim grubunun uzmanlık eğitimi müfredatında, OD ve OY komplikasyonları konusunda uygun bir eğitim planlanı olmalıdır. Acil serviste çalışan hekimlerin OD'nin tanısı, yönetimi ve danışılacak uzmanlık konusundaki bilgileri oldukça sınırlıdır.

Anahtar Kelimeler: otonom disrefleksi, omurilik yaralanması, farkındalık, acilCorresponding Author: Bilinc Dogruoz Karatekin, Türkiye
LookUs & Online Makale